Yoghurtemballage

Tetra Top er en miljøvenlig emballage, som er fremstillet af materialerne karton og plasttypen polyethylen. Kartonmaterialet er fremstillet af træ, som er en fornybar ressource. Polyethylen, som er en af de mest rene plasttyper, er fremstillet af olie.

I en Tetra Top-karton har polyethylen to funktioner. For det første anvendes polyethylen til fremstilling af en ultratynd film, som bruges til at tætne kartonens sider. Dernæst anvendes polyethylen til at forme kartonens top med hældeanordning og skruelåg.

Når en Tetra Top-karton er tømt, bør man - ligesom med mælke- og juicekartoner - folde den sammen eller trykke den flad og derefter putte den i skraldespanden. Kartonen vil herefter, sammen med det øvrige husholdningsaffald, blive afhentet af renovationsselskabet og kørt til forbrænding og energiudnyttelse på det lokale kommunale kraft- og varmeværk.

Hverken karton, polyethylen eller trykfarver, som anvendes ved fremstillingen af Tetra Top og mælke- og juicekartoner, forårsager nogen emissionsdannelse, når de anvendes som energikilde i danske kraft- og varmeværker. Her sker forbrændingen under fuldt kontrollerede forhold og ved høj temperatur (800-1100 grader). Man bør derfor ikke bruge fødevareemballager til optænding hjemme i pejsen eller i brændeovnen, hvor temperaturen ikke er nær så høj.

For at få emballagen tømt bedst muligt, og for at sikre at den fylder mindst muligt i skraldespanden, anbefaler vi at rulle den.

1. Ved at løsne de to flige i bunden af emballagen, kan den presses sammen.

2. Rul emballagen og pres det sidste indhold ud.

Det er nemmest at tømme emballagen, hvis kartonen har stået på hovedet i køleskabslågen!