Konkurrencebetingelser

REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I FACEBOOK KONKURRENCEN OM HISTORISKE OSTE FRA RIBERHUS

SÅDAN DELTAGER DU

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 2.-16. marts 2016.
Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Arla Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Gå ind på Arla Danmarks Facebook page og indsæt dit svar på konkurrencespørgsmålet i kommentarfeltet på opslaget: Hvilke oste er de to nye historiske oste fra Riberhus, Anno 1930 og Anno 1950, inspireret af?

Svarer du rigtigt på spørgsmålet, deltager du i lodtrækningen om præmien.


SÅDAN VINDER DU

Vi trækker lod om 5 tilfældige vindere blandt alle korrekte svar den 17 marts 2016. Vinderne får direkte besked på Facebook om de har vundet. 

For at kunne modtage præmien skal vinderen, når han/hun kontaktes, oplyse: fuldt navn, alder og adresse. Svarer vinderen ikke indenfor 3 dage, udpeges der automatisk en ny vinder.

Præmien er de to nye historiske oste fra Riberhus og et eksklusivt sæt fra Riberhus bestående af et ostehøvl og et træskærebræt. Samlet præmiesum pr præmie: 400DKK

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE?

Arla vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. Arla benytter udelukkende dine informationer til at kontakte dig, hvis du vinder, og skiller sig af med informationerne, når konkurrencen er afsluttet.

Arla Foods er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Arla Foods forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Arla Foods er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Arla Foods afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Arla Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Arla forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Arla sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrence udbydes af Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.