Ost

Hvad vil det sige, at et produkts indhold er angivet med e-vægt?

Det betyder, at der er fastsat nogle lovlige tolerancer for, at vægten må svinge indenfor et interval omkring den angivne vægt på emballagen. Der findes en bekendtgørelse, der fastlægger reglerne (Teknologistyr. bek.nr. 997 af 8. oktober 2008). Bekendtgørelsen gælder for varer mellem 5 g og 10 kg.

I reglerne ligger der, at det accepteres, at vægten på enkelte produkter må ligge under det, der er skrevet på emballagen (den nominelle vægt). Fx. 200 g. Dog må gennemsnitsvægten for det samlede parti, der er produceres ikke være mindre end den nominelle vægt. Dvs. i det samlede parti vil der også skulle være nogle produkter, der overstiger den nominelle vægt for at opveje den manglende vægt i andre produkter.

Generelt kan nævnes, at ingen producent må anvende E-mærkning uden at være registreret og underlagt myndighedskontrol.