Samarbejde hele vejen

Måske har du tænkt over, hvordan vi arbejder for at minimere madspild, hvordan vi udvikler mere genanvendelig emballage, hvilke initiativer der er på vores mejerier eller hvordan Arlas landmænd arbejder for at forbedre jordsundheden? Her på siden kan du læse mere om det, vi gør for at reducere klimaaftrykket på vores produkters rejse: Fra mælkekartonen i køleskabet og hele vejen tilbage til marken, hvor alting begynder.

Maden

Magre mejeriprodukter som mælk, syrnede mælkeprodukter og ost har en plads i Fødevarestyrelsens De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima. I Arla vil vi gerne sætte gode produkter og masser af madinspiration på bordet. Det er til inspiration og viden for både børn i skolealderen og for voksne i den digitale sfære.

Emballagen

Rigtig emballage er med til at holde fødevarer friske i længere tid, hvilket kan reducere madspild. Vi arbejder hele tiden på at tilpasse vores emballage endnu bedre til vores produkter – og udvikle emballage som efterlader mindre klimaaftryk end tidligere. I dag kan 93% af materialet fra vores emballage genanvendes, hvis det sorteres korrekt, og vi bestræber os på at nå 100% i 2025.

Transporten

Hver dag året rundt transporterer vi mælk fra gård til mejeri til butik. Vi er opsatte på at reducere vores klimaaftryk fra transporten, og vi er godt på vej. En række tiltag er med til at reducere CO2e-udledningen forbundet med transport, f.eks. at vi arbejder med udfasning af fossilt brændstof og med at optimere vores kørsel på tusindvis af daglige ruter.

Mejeriet

På vores mejerier bliver mælken fra gården tappet på kartoner eller lavet til f.eks. ost og yoghurt. Produktionen udleder CO2e, og vi har et mål om at reducere vores CO2e-udledning fra mejerierne med 63% (ift. 2015) inden 2030. Det skal først og fremmest ske ved at gøre vores mejerier mere energieffektive. Men vi har også andre tiltag, som du kan læse om via linket.

Gården

Det er på gårdene, vi kan gøre mest for at reducere vores produkters klimaaftryk. For at landmændene kan arbejde effektivt for at nå vores klimamål, har vi introduceret et Klimatjek på gårdene. Med viden fra Klimatjekket har vi skabt en tillægsmodel for bæredygtighed, der belønner landmanden for tiltag, der nedsætter gårdens klimaaftryk eller beskytter biodiversiteten.

Køerne

Køerne er vores vigtigste bidragsydere. Derfor er deres velfærd omfattet af kvalitetsprogrammet Arlagården®, der skal sikre, at køer og kalve har det godt. Vi mener, at det bl.a. indbefatter hyppige sundhedstjek, næringsrigt foder og nok plads i staldene, så køerne er sikret de rigtige leveforhold.

Markerne

Køerne skal fodres, og det foder dyrkes på marker. Helt enkelt er det sådan, at når man opdyrker jord, giver man afkald på noget vild natur. Derfor arbejder vi på at finde løsninger, der tager hensyn til jordens ressourcer. F.eks. afprøver vi på vores Pilotgårde forskellige praksisser, der kan medvirke til at forbedre jordsundheden og biodiversiteten på gårdene.

Arlas klimamål

Vores mål er en netto-nuludledning af CO2e inden 2050. På vejen mod dette mål er vi forpligtede til at reducere CO2e-udledninger markant inden 2030:

63% reduktion i produktion, ejet logistik og energiforbrug (i overensstemmelse med reduktioner, der kræves for at holde global opvarmning på 1,5°C)*
30% reduktion på gårdene og af udledninger fra indkøbt valle, tredjepartslogistik og emballage.


*Godkendt af Science Based Targets-initiativet

Arlas klimamål