Vores køer

Vi tror på, at for at lave gode mejeriprodukter er det vigtigt, at vores køer er sunde og raske. Alle Arla-landmænd skal følge vores kvalitetsprogram, Arlagården®, som sikrer, at deres gårde lever op til vores fælles standarder for kvalitet, og at mælken bliver produceret på en ansvarlig måde.

Omtanke for trivsel

Arlas landmænd bruger en lang række værktøjer til sikre dyrevelfærden på gården, for at sikre at køer og kalve har det godt. Vores danske landmænd skal leve op til gældende lovgivning i Danmark samt til vores kvalitetssikringsprogram: Arlagården® 

Det betyder for eksempel at køerne skal have adgang til rene stalde, plads til at hvile – og på nogle af gårdene har de adgang til udendørsområder, hvor de både kan finde vand, læ og skygge. Køer er vilde med massage, derfor er det lovkrav i Danmark, at køer har adgang til roterende kobørster. Så det har de naturligvis på alle Arla-gårde i Danmark.

Køernes trivsel

Dyrenes ve og vel

Dyr kan også blive syge og have brug for at få medicin. I Danmark er det sådan, at køer kun må få antibiotika, hvis de er syge – og altså ikke præventivt. Hvis en ko bliver behandlet med antibiotika, bliver den for en periode taget ud af mælkeproduktionen. Herefter bliver dens mælk testet flere gange, og hvis der bliver fundet rester af antibiotika, så bliver mælken kasseret.

Ko ved massagebørste

Foder

En ko spiser en masse foder, som ved hjælp af koens avancerede fordøjelsessystem giver den energi til at lave næringsrig mælk. Det er vigtigt for køernes velfærd og trivsel, at de er velnærede. Mange Arla-landmænd dyrker størstedelen af køernes foder selv, hvilket er med til at sikre foder af høj kvalitet. På flere af vores gårde testes nye foderteknologier, som skal være med til at reducere gårdenes klimaaftryk og sikre, at køerne får mest muligt ud at det foder, de spiser. 

Køernes foder

Besøg en gård

Kom ud og besøg vores gårde til Åbent Landbrug i september eller i foråret, når de økologiske køer lukkes ud på græs. Klap en kalv, se køerne og tag en snak med vores landmænd. Se sted og dato via linket.

Besøg en gård

Mælk er mere end mælk

I Arla samarbejder vi med forskere og eksperter – lige fra dem i gummistøvler til dem i hvide kitler - om at finde løsninger, så vi kan producere mælk og samtidig tage hensyn til jordens ressourcer.

Læs mere her