Hvor det hele begynder

Arla er ejet af landmænd. Og det er ude på gårdene, vi kan gøre mest for at reducere vores produkters klimaaftryk. Det er Arlas landmænd på tværs af syv europæiske lande, der hver dag arbejder for, at vi kan nå vores ambitiøse klimamål i 2030, som indebærer en 30% reduktion på gårdniveau per kilo mælk, sammenlignet med 2015*.

Belønning for klimatiltag

En økonomisk gulerod for at nedsætte sit klimaaftryk og beskytte biodiversiteten. Det er det, Arlas landmænd på tværs af syv europæiske lande får med Arlas tillægsmodel for bæredygtighed.  

Helt enkelt: Landmændene får point for f.eks. at beskytte biodiversiteten, fodre deres køer klima-effektivt, levere komøg til biogas eller bruge fornybar strøm på gården. Jo flere point man får, jo mere bliver man betalt for sin mælk.  

Vi øremærker hvert år ca. 500 mio. euro til at kompensere vores landmænd, så de har et økonomisk incitament til at gøre noget ekstra for at reducere klimaaftrykket og beskytte biodiversiteten på gårdene.

Belønning for klimaaktiviteter

Klimatjek

Man skal kende sine udfordringer, før man kan løse dem. Derfor har vi indført Klimatjek for at indsamle viden om de enkelte Arla-gårdes klimaaftryk. Klimatjekket indbefatter seks indsatsområder, som indeholder mere end 200 datapunkter – lige fra hvilken foder, køerne spiser, til energiforbruget på gården. Klimatjekket er frivilligt for landmændene, men et foretaget Klimatjek er en forudsætning for, at landmænd kan opnå højere betaling for deres mælk gennem tillægsmodel for bæredygtighed. 

Al data verificeres af en ekstern rådgiver og lagres derefter i en database, som fungerer som en portal for vidensdeling. Her kan man hente unikke indsigter fra syv lande, som kan bruges på gårdene i arbejdet med at reducere klimaaftrykket. 

Klimatjek

The big 5

Fokusér! Når det kommer til at reducere gårdens klimaaftryk, er der særligt fem områder, der er værd at kigge på. Vi kalder dem ”Big 5” og de er baseret på data fra de årlige Klimatjek. De fem områder er: Fodereffektivitet, Gødningsanvendelse, Arealanvendelse, Proteineffektivitet og Dyrenes robusthed (sunde køer).  

Det lyder måske som tørt stof, men ”Big 5” er konkrete tiltag, som vi tror på har det største potentiale for at mindske gårdenes klimaaftryk, uden at gå på kompromis med landmandens levebrød. 

Køer i stald

Vi er først og fremmest landmænd

Landmænd som Søren, Maren Kirstine og Thomas står bag den mælk, du drikker, og yoghurten, du spiser. Hver eneste landmand er del af det større Arla-fællesskab, der spænder over flere tusind gårdejere på tværs af syv lande i Europa. De deler alle viden, udfordringer og succeser.  

Sammen er de med til at hjælpe os på vej mod vores 2030 målsætning: en 30% reduktion i CO2e per kilo mælk på gårdniveau, sammenlignet med 2015.  

Først og fremmest landmænd

Mælk er mere end mælk

I Arla samarbejder vi med forskere og eksperter – lige fra dem i gummistøvler til dem i hvide kitler - om at finde løsninger, så vi kan producere mælk og samtidig tage hensyn til jordens ressourcer.

Læs mere her

*For at læse mere om Arlas klimaambitioner, klik her