"Bag mælken samarbejder vi om at omdanne komøg til biogas"

"Bag mælken samarbejder vi om at omdanne komøg til biogas"

Arla har ca. 1950 landmænd i Danmark, hvoraf ca. 30% sender deres komøg til et eksternt biogasanlæg, som laver biogas ud af deres komøg, som f.eks. kan anvendes til mere miljøvenligt brændstof. 1% af Arlas landmænd har deres eget biogasanlæg på gården, hvor de også laver biogas ud af deres komøg.

Hvorfor er det godt for klimaet at landmanden sender sit komøg til biogas?

Biogas er en gas, der hovedsageligt består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Biogas dannes, når organisk materiale (f.eks komøg) rådner under iltfrie forhold i en reaktor. Dette er en naturlig proces, som biogasanlæggene anvender til at afgasse husdyrgødning og andre organiske restprodukter fra både landbrug, industri og husholdninger.

Der er to fordele ved at omdanne komøg til biogas. Den ene er, at den biogas der dannes kan anvendes på tilsvarende måde som konventionel naturgas, altså som energi til industri, transport og produktion af el og varme.

Den anden fordel er, at den afgassede biomasse, der er tilbage i reaktoren kan anvendes som gødning for afgrøderne på marken. I biogasanlæggene forbedres husdyrgødningens værdi som gødning, og samtidig mindskes risikoen for tab af næringsstoffer til vandmiljøet. Og så lugter den afgassede biomasse langt mindre end gylle, når afgrøderne gødes.  

Når landmanden sender sin gylle til et biogaslæg, får han den afgassede biomasse retur, altså den rest af afgasset biomasse, der er tilbage, og kan gøde sine marker.

97% af Arlas landmænd får foretaget et FarmAhead™ Check på gården, hvor de bl.a. indberetter, om de sender komøg (gylle) afsted, enten til et centralt biogasanlæg eller til deres eget biogasanlæg, og hvor meget de sender afsted. Alle de data, som landmændene indberetter til FarmAhead™ Check, bliver valideret af en uafhængig rådgiver.  

Se den nyeste klimarapport her.

Læs om vores klimaambition her (engelsk)