GPS og satellitter hjælper Thomas til et lavere klimaaftryk

GPS og satellitter hjælper Thomas til et lavere klimaaftryk

Arla-landmand Thomas Poulsen gør meget for at optimere sit afkast på markerne. Blandt andet bruger han GPS og satellitter i jagten på et lavere klimaaftryk. Nye maskiner, der arbejder mere præcist, hjælper også, ligesom en plante-ekspert og detaljerede markplaner optimerer yderligere.

Jo mindre et areal, du skal dyrke som landmand, jo lavere klimaftryk får du. Derfor har Arla-landmand Thomas Poulsen et stort fokus på at udnytte de arealer, han dyrker. På gården på Sydsjælland producerer hans 450 køer mælk til Arla, samtidig med at han har opdræt af kvier og dyrker foder til kvæget. Thomas Poulsen ønsker at lave en så bæredygtig produktion som muligt. Derfor har han, siden han overtog gården fra sin far i 2017, haft et stort fokus på at være en dygtig planteavler for at have den bedste arealanvendelse. ”Det kræver meget arbejde, men det giver god mening i forhold til både klima og økonomi,” siger Thomas Poulsen.

Satellitter, GPS og nye maskiner hjælper

Den optimale udnyttelse af arealerne er særligt nødvendigt for Thomas Poulsen, fordi han ikke har så mange hektar til sit kvægbrug. Derfor kræver det en række forskellige initiativer at optimere. Heriblandt ny teknologi, som spiller en stor rolle. Billeder fra satellitter er med til at vurdere jorden på markerne, så Thomas Poulsen kan justere gødningsmængden og bruge næringsstofferne bedst muligt.

Thomas Poulsen bruger en gødningsspreder, der tilpasser mængden af gødning via en GPS. Ved at vurdere blandt andet mængden af planter, kan den via satellitbillederne afgøre, hvor der skal gødes mere eller mindre, så der ikke gødes for meget steder, hvor det ikke er nødvendigt. Samtidig arbejder nye landbrugsmaskiner smartere. Gødning lægges direkte i jorden og spredes ikke ud over jorden længere. Thomas Poulsen sår også på nye måder, hvor der tages hensyn til potentialet i jorden. Mejetærskeren bruges til at vurdere høstudbyttet, så jorden kan dyrkes smartest muligt næste gang. ”Teknologien spiller efterhånden en stor rolle i at gøre os mere effektive og dygtigere. Vi har robotter til at malke køerne, automatiske ventilationssystemer, GPS’er, droner og meget andet. Det gør en stor forskel,” siger Thomas Poulsen.

Smartere dyrkning af jorden

Herudover samarbejder Thomas Poulsen med en kollega med speciale i planteproduktion. I fællesskab udnytter de den nye teknologi bedst muligt, blandt andet fordi et større areal gør det muligt at investere i den nyeste teknologi. Kollegaen hjælper også med at lave en markplan og at vurdere, hvor meget der kan plantes på de forskellige områder på markerne. Planerne afhænger også af jordtyper, og om jorden er frugtbar, så den kan holde bedre på vandet, eller det modsatte. ”Vi dyrker jorden smartere på den måde,” siger Thomas Poulsen.

I markplanen er der indarbejdet sædskifter, så der ikke er de samme afgrøder på markerne år efter år. Efter en græsmark er der for eksempel en god mængde kvælstof i jorden, som gavner den afgrøde, der kommer bagefter. Thomas Poulsen dyrker hvede, byg, majs og kløvergræs. I græsset er der rødkløver og hvidkløver i græsblandingen, der tager kvælstof ud af luften og putter det i jorden. Så behøver han ikke at gøde så meget efterfølgende. Samtidig blander han lidt lucerne i, der giver en højere proteinandel i foderet efterfølgende. Når der er en tørkeperiode, så vokser græsset ikke så meget. Også af den grund er det smart at have lucerne og kløver på marken, fordi det har dybere rødder og derfor vokser alligevel. Så selv i tørketid kan Thomas Poulsen høste på græsmarkerne.

Gyllen afgasses

Gyllen fra Thomas Poulsens køer bliver afgasset i et biogasanlæg. Dermed udnyttes gyllen til at skabe blandt andet grønne brændstoffer. Samtidig får Thomas Poulsen gylle tilbage fra biogasanlægget, som er endnu bedre, fordi det optages bedre i jorden og i øvrigt skaber færre lugtgener.

Alle disse initiativer, der har til formål at optimere på arealerne, harmonerer med Thomas Poulsens fokus på bæredygtighed. ”I landbruget har vi utroligt mange forslag til at løse de udfordringer, vi står med i forhold til bæredygtighed. Vi har værktøjerne til at komme i mål, og vi er i fuld gang,” siger han. Han mener, at vi i dansk landbrug er gode til at samarbejde og dele viden og erfaringer. ”Derfor tror jeg også på, at vi om få år har rykket os yderligere og er klart mere bæredygtige end tidligere,” siger han.