Håndtering af personlige oplysninger

Meddelelse om databeskyttelse

 

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark (“Arla”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Arla som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af arla.dk.

 

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.

 

1. Kategorier af persondata og formål

 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlings-grundlag:

 

* Håndtering af køb fra Arla Shoppen

Når du handler i vores web shop, har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og ordredetaljer for at kunne behandle din ordre, og levere ordren til dig (GDPR artikel 6(1)(b)).

 

For at kunne gennemføre betalingen får betalingsudbydere adgang til dine beta-lingsoplysninger. derudover videregiver vi dine kontaktoplysninger til fragtselska-bet, så de kan levere ordren til dig (GDPR artikel 6(1)(b)).

 

* Click&Cook®

Hvis du anvender Click&Cook®, behandler vi oplysninger om, hvilke varer du lægger i indkøbskurven, hvilken leverandør du vælger til levering af varerne, samt oplysninger om hvorvidt du gennemfører dit køb hos den valgte leverandør, herunder oplysninger om, hvilket beløb du køber for. Vi behandler disse oplysninger med det formål at kunne levere Click&Cook-tjenesten til dig, for at forbedre brugeroplevelsen af Click&Cook og med henblik på at foretage analyse og statistik på baggrund af dine gennemførte ordrer (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

 

For at kunne tilbyde levering af dine varer med en af vores leverandører, videregiver vi oplysninger om indholdet af indkøbskurven til den leverandør, du har valgt til levering af dine varer (GDPR artikel 6 (1)(b)).

 

* Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mail-adresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a). Du kan til enhver-tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønkser at modtage markeds-føring fra os.

 

* Deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i konkurrencer arrangeret af Arla, vil vi behandle de personoplys-ninger, som du afgiver I den forbindelse (navn, e-mailadresse, konkurrencebesva-relse, herunder svar på spørgsmål, mv.). Oplysningerne behandles med henblik på at administrere konkurrencen, finde en vinder og kontakte vedkommende (GDPR artikel 6(1)(b)).

 

Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger med relevante præmieudbyder og fragtfirmaer (GDPR artikel 6(1)(b).

 

Hvis vi har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlod-ning af præmien, vil vi videregive dine kontaktoplysninger samt præmieoplysnin-ger til skattemyndighederne (GDPR artikel 6(1)(c)).

 

* Svar på henvendelser via arla.dk, eller andre kanaler (herunder sociale medier, e-mail, mv.) – kundeservice

Hvis du kontakter os vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver I den forbindelse, (fx navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, detaljer i din henvendelse, mv.). Vores kundeservice-team har ad-gang til disse data, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

* Administration af brugerprofil

Hvis du opretter en brugerprofil på vores platform, skal du oplyse din e-mail-adresse (GDPR artikel 6(1)(b).

 

Når du er logget ind på profilen, kan du gemme opskrifter som favoritter og op-rette din egen opskriftsamling, og tilgå disse fra forskellige digitale enheder.

På baggrund af det, du klikker på, når du er logget ind, vil vores hjemmeside lære dig bedre at kende, og præsentere dig for mere målrettet indhold baseret på dine interesser.

 

* Markedsføring

Vi burger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på vores hjemmeside og på andre hjemmesider (re-targeting). Dette er baseret på dit coo-kie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er base-ret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

 

Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre vores pro-dukter (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sam-menhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved køb i vores webshop), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres plat-form.

Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)).

 

* Events og workshops

Hvis du tilmelder dig events og workshops arrangeret af Arla, vil vi registrere de personoplysninger, som du afgiver i den forbindelse (fx navn, e-mailadresse, tele-fonnummer, event, event-dato) med henblik på at administrere eventet og din deltagelse, bekræftelse af din deltagelse samt meddelelse om ændringer og aflys-ninger, mv. (GDPR artikel 6(1)(b)).

 

* Forbedring af vores hjemmeside

Vi burger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at sikre hjemmesidens funktionalitet samt til at spore trafik til vores hjemmeside og opti-mere indholdet. Dette er baseret på dit cookie-samtykke og den efterfølgende brug af cookie-data til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at løbende at forbedre vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

 

* Interaktion med Arla på sociale medier

Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale me-dier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier.

 

For information om, hvordan vi behandler personoplysninger I forbindelse med job-ansøgninger, se vores Privacy Policy for kandidater.

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

 

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behand-ler personoplysninger på Arlas vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt Ar-las instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger.

 

Nogle databehandlere eller udnerdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter, eller på EU-US Privacy Shield.

 

3. Opbevaringsperiode

 

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde oven-nævnte formål, of med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bog-føringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer.

 

4. Dine rettigheder

 

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine per-sondata.

 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine per-sondata.

 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

 

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

 

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet.

 

5. Indsigelsesret

 

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (persondataforordningens art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behand-lingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

6. Gør brug af dine rettigheder

 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her.

 

7. Ændringer til meddelelsen

 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

 

 

Version 1.1, Januar 2019