NATUR OG BIODIVERSITET

Arla-landmænd har ikke bare køer, de dyrker også jorden. Tilsammen har de flere tusinde hektar jord over hele Europa. Hver mark og hver eng rummer en mulighed for at styrke biodiversiteten og jordsundheden.

OVER OG UNDER JORDOVERFLADEN

Når du kører forbi en mark, tænker du måske ikke over de komplekse ting, der forgår lige under jordoverfladen. På en mark med god jordsundhed er jorden fyldt med mikrober, regnorme og næringsstoffer. Jord er nemlig ikke bare jord. Jorden rummer nemlig også mange tusinde levende organismer.  

Arbejder man målrettet for at forbedre jordsundheden, er det muligt få et større udbytte af sine afgrøder og forbedre jordens evne til lagre kulstof.  Faktisk kan en god jordsundhed også være med til at øge afgrøders modstandsdygtighed og deres evne til at overleve i ekstremt vejr.  

Jordoverfladen

ØGET BIODIVERSITET

Blomster, bier, orme og fugle. Større biodiversitet er en nøglefaktor for at styrke miljøet. 

Alle landbrug har en påvirkning på miljøet, og markerne optager plads, der kunne have været natur. Derfor har vi et ansvar for at mindske denne negative påvirkning, for eksempel ved at gøre aktive tiltag for at øge biodiversiteten. Som en økonomisk gulerod får Arlas landmænd en højere pris for mælken, jo mere de gør for at nedsætte gårdens klimaaftryk og beskytte biodiversiteten. 

Øget biodiversitet

TEST AF REGENERATIVE METODER

Vi kalder dem Pilotgårde. På 24 udvalgte Arla-gårde på tværs af Europa tester vi metoder inden for det, vi er ved at lære at kende som ”regenerativt landbrug”. Pilotgårdene har et klart formål: Vi vil blive klogere på jordens sundhed, kulstofbinding, biodiversitet, økosystemprocesser, landbrugets rentabilitet og landmandens trivsel.  

Det er komplekse emner, men ved at udvikle et data- og erfaringssæt håber vi at kunne overføre metoderne til andre Arla-gårde, og på den måde kunne reducere gårdenes klimaaftryk og styrke biodiversiteten.  

Regenerative metoder

Mælk er mere end mælk

I Arla samarbejder vi med forskere og eksperter – lige fra dem i gummistøvler til dem i hvide kitler - om at finde løsninger, så vi kan producere mælk og samtidig tage hensyn til jordens ressourcer.

Læs mere her