katalog biodiversitet og jordsundhed

Katalog med tiltag til fremmelse af biodiversitet og jordsundhed på gården

Katalog med tiltag til fremmelse af biodiversitet og jordsundhed på gården

Arla har sammen med Seges INNOVATION, der er en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorarganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet, og FAI Farms udviklet et katalog med tiltag, der skal fremme jordsundheden og biodiversiteten på vores gårde.

I november 2021 har alle økologiske landmænd i Danmark afgivet data til det årlige naturtjek. Det er obligatorisk for alle økologiske landmænd at indrapportere årligt, hvilke jordsundheds- og biodiversitetsfremmende tiltag, der er implementeret på deres gård. Det er frivilligt for de konventionelle landmænd. Kataloget fungerer også som inspiration til yderligere tiltag.

123692_Arla_OeKO_Skema_Naturtjek_ART03_JBG

Du kan downloade en pdf-version af skemaet her.

Hvilke jordsundhedtiltag har størst indflydelse?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse de forskellige jordsundhedstiltag har fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Afgrødediversitet/afgrødeskifte
 • Samdyrkning af flere afgrøder samtidigt
 • Dækafgrøder/efterafgrøder/maksimeret bunddække
 • Afgræsning af produktionsskov
 • Forbedret græsdiversitet (> 7 arter/sorter inkl. urter)
 • Forbedret græsalder (> 3 år)
 • Rotationsgræsning
 • Holistisk græsning
 • Afgræsning

Middel påvirkning

 • Øget græsandel >40 pct
 • Ingen brug af pesticider
 • Reduceret jordbearbejdning (Reduceret pløjedybde/-intensitet)
 • Ingen trafik på våd jord
 • Kontrolleret trafik
 • Brug af ny teknologi til at reducere komprimering
 • Jordprøvetagning - Kalkning for optimal pH
 • Komposttilsætning

Moderat påvirkning

 • Biokul
 • Bio-stimulanter
 • Årligt jordværksted
 • Deltagelse i bondejordgruppe
 • Online kursus/ressourcer

Hvilke tiltag har størst indflydelse på biodiversitet?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse de forskellige biodiversitetstiltag har fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Naturligt græsland
 • Vandløb
 • Søer > 1 ha
 • Udrevet skov
 • Bevoksede områder
 • Truede/sjældne/beskyttede arter på gården
 • Deltagelse i biodiversitetsordninger/programmer

Middel påvirkning

 • Biller
 • Lærkepletter
 • Enge og frugtplantager
 • Huler
 • Tillad dyreliv i lader/bygninger
 • Veterantræer
 • Solitære træer
 • Stående døde træer
 • Blomstrende vejkanter
 • Hække
 • Stenbunker
 • Stenmure
 • Bunker af grene/dødt ved
 • Bufferstrimler
 • Urentable marginer, der ikke forvaltes til biodiversitetsformål (0,1 – 0,5 ha)
 • Tillad områder med vilde blomster omkring landbrugsbygninger
 • Nedlagte minemarker/gruber < 0,5 ha
 • Gamle, historiske steder
 • Damme <100 m2
 • Damme 100 - 10.000 m2
 • Øvrige arealer < 0,5 ha
 • Biodiversitetsrådgivning

Moderat påvirkning

 • Blomsterstrimler
 • Fuglekasser
 • Flagermusekasser
 • "Insekthoteller" (kunstige insekthabitater)

Læs mere