Arlas landmænd har øget fokus på at reducere deres klimaaftryk

Arlas landmænd har øget fokus på at reducere deres klimaaftryk

Siden 2013 har Arlas landmænd øget indsatsen for at reducere deres CO2e-udledning ved at foretage klimatjek på gårdene. Klimatjekket skal hjælpe landmændene med at identificere deres klimaaftryk på gården og hjælpe landmændene med at få vejledning i hvilke tiltag, de kan implementere for at reducere deres CO2e-udledning. Når Arlas landmænd implementerer nye tiltag på deres gårde, som reducerer CO2e-udledningen, belønnes de gennem vores tillægsmodel for bæredygtighed, som er et pointsystem, der bygger på data fra klimatjekket. Helt konkret betyder det altså, at den enkelte Arla-landmænd kan få en merbetaling for sin mælk alt afhængig af hvilke miljømæssige bæredygtighedstiltag, der er gennemført på gården.

Hvordan bliver landmændene "belønnet"?

Arlas landmænd bliver belønnet med point for de aktiviteter, der bidrager (nogle direkte og nogle indirekte) til at sænke gårdens klimaaftryk og dermed fremskynde Arlas ambition om en CO2e neutral mælkeproduktion. For hvert point, landmændene optjener, vil de modtage et tillæg på 0,03 eurocent pr. kilo mælk. De tiltag, der har størst potentiale for at forbedre klima og natur, vil udløse flest point – og dermed også det største tillæg.

Hvordan måler Arla 24-landmænd deres klimaaftryk?

Fælles for de landmænd, der leverer mælk til Arla 24, er, at de skal leve op til en række nye klimakrav, som skal sikre, at de er et skridt længere fremme med klimatiltagene end den gennemsnitlige Arla-landmænd. Udover de i forvejen høje krav til friskhed og to grønne dyrevelfærdshjerter skal de nu også årligt måle deres klimaaftryk på gården. Det sker ved, at landmanden leverer en lang række data til klimatjekrapporten – for eksempel antallet af dyr på gården, foderforbrug, mælkemængde, håndtering af gylle, forbrug af energi og brændstof samt brug af vedvarende strøm.

Herefter gennemgår landmanden data med en rådgiver og får hjælp til at identificere muligheder for at reducere CO2e-udledningen. Landmanden tilbydes også uddannelse og et katalog, som giver konkrete eksempler på tiltag indenfor forbedring af dyrevelfærd og effektivisering af ressourceforbrug, der kan nedsætte udledningen af CO2e.

Arla 24-landmændene skal i højere grad leve op til nye klimakrav

Udover årligt at måle deres klimaaftryk på gården er det nu også et krav, at de landmænd, der leverer mælk til Arla 24, skal bruge 100 procent fornybar strøm på gården (Læs mere her) og anvende foderstyring (Læs mere her). Foderstyring giver landmanden mulighed for at arbejde med, at køerne får den rette næring, og at foderet anvendes effektivt. Derudover skal Arla 24-landmændene også ligge højere på pointskalaen i tillægsmodellen for bæredygtighed end den gennemsnitlige Arla-landmand.

Sådan belønnes Arlas landmænd for klima- og miljøtiltag.

Læs mere om klimatjek og vores indsatsområder her.