Styr på foderet med foderstyring

Styr på foderet med foderstyring

Et af kravene for de Arla-landmænd, der leverer mælk til Arla 24, er, at de skal anvende foderstyring, så de kan arbejde med, at køerne får den rette næring, og at foderet bruges effektivt.

Foderstyring betyder, at landmanden arbejder for at fodre sine køer med det rette foder i de rigtige mængder. Det kan for eksempel gøres ved:

  1. At landmanden overvåger, hvor meget foder, køerne får, holdt op imod hvor meget mælk, de producerer.
  2. At foderet har den rigtige sammensætning. Køer æder grovfoder og kraftfoder. Grovfoder er for eksempel græs og hø, mens kraftfoder er mere energitæt og for eksempel lavet af raps, roer, korn eller ærter.
  3. At landmanden får mulighed for dagligt at følge, hvad køerne får af foder i forhold til køernes behov.

Det er et krav, at Arla 24-gårde nøje kan dokumentere, hvor meget foder de selv dyrker, hvor meget de køber ind, og hvor meget der gives til køerne. Dette kan bidrage til, at landmanden kan arbejde med at reducere spild af foder.

Hos Arla 24-landmændene er der således løbende opsyn med, at landmanden arbejder for at opnå den bedste og mest klima-effektive fodring af sine køer.

Hvorfor er foderstyring vigtigt?

Køernes foder er en vigtig post i det store regnskab, der opgør hvor mange ressourcer, som går til at producere en liter mælk.

Hvis en ko æder mindre, end den har behov for, producerer den mindre mælk. Men hvis den æder mere, end den har behov for, svarer det til madspild. Og madspild er ikke godt for klimaet. Det vil sige, at den helt rigtige mængde foder både vil give en mere effektiv mælkeproduktion og et mindre klimaaftryk. Du kan læse mere om, hvad der er på malkekoens menu her.

Og du kan møde landmanden Jonas, som målrettet arbejder med data for at ramme sine køers behov for foder her.