Vi forsker i foder, der mindsker koens udledning af metan

Vi forsker i foder, der mindsker koens udledning af metan

I Arla har vi en ambition om at nedbringe udledningen af Co2e i mælkeproduktionen med 30 procent pr. kg. mælk i 2030. Og vi kommer ikke udenom, at vores malkekøer står for en stor del af den udledning. Derfor arbejder vi på at finde løsninger, der kan nedbringe udledningen af drivhusgasser fra køerne. For at finde nye løsninger samarbejder Arla med forskere om at udvikle foder, der gør, at køerne sender færre bøvser og prutter ud i atmosfæren.

Når koen fordøjer sit foder, dannes den naturlige gas metan i maven. Og når koen bøvser, frigives metanen til den omgivende luft og påvirker atmosfæren som andre drivhusgasser. På Arlas gårde stammer omkring 40 procent af den samlede drivhusgasudledning fra køernes bøvser og prutter. Det er altså oplagt at forsøge at mindske udledningen af metan fra køerne, som et af skridtene på vejen for at komme i mål med vores klimambition og skabe en mælkeproduktion, der tager hensyn til jordens ressourcer.

Klimaaftrykket fra mælkeproduktionen beskrives med betegnelsen CO2e-ækvivalenter (CO2e). De tre vigtigste klimagasser er kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O). CO2 er måske den meste kendte, der især udledes ved forbrænding af fossile brændsler, som vi for eksempel kender det fra biler og opvarmning. I landbrugssam-menhæng er metan og lattergas vigtige klimagasser, der kommer fra dyrene, gødningen og marken. For at kunne regne klimavirkningen fra de forskellige klimagasser sammen i et tal, bruger man den fælles enhed CO2e.

Nyeste tal fra IPCC* anbefaler, at man bruger følgende omregning :

  • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
  • 1 kg metan = 27 kg CO2e
  • 1 kg lattergas = 273 kg CO2e

Vi står heldigvis ikke alene i jagten på at finde løsninger, som kan mindske koens udledning af metan. Vi deltager i flere forskellige forskningsprojekter i samarbejde med de dygtigste eksperter på området. Forskning viser nemlmig, at visse tilsætninger til koens foder kan være med til at nedsætte dannelsen af metan i maven. Og det er netop den slags forskning, som Arla deltager i.

En kvart teskefuld nedsætter udledningen med 30 procent

Blandt andet tester Arla fodertilsætningsstoffet Bovaer® på i alt 10.000 køer i tre lande i et pilotprojekt. Bovaer® er et tilsætningsstof, der undertrykker enzymet i koens mave, som danner gasserne. Forskning har allerede vist, at en kvart teskefuld af stoffet tilsat koens foder dagligt, kan reducere udledningen fra dens fordøjelse med op til cirka 30 procent i gennemsnit. Og selvom Arla sandsynligvis ikke kan nå det fulde potentiale på alle gårde, kan brugen af Bovaer®, hvis testresultaterne bliver som forventet, forhåbentlig sikre, at vi når en tredjedel af vores målsætning om reduktion af koens udledning af metan.

Læs mere her: Ny fodertilsætning skal reducere metan: Arla tester på 10.000 malkekøer | LandbrugsAvisen

Foder mindsker koens prutter

Arla deltager også i et forskningsprojekt om at udvikle et tilsætningsstof til koens foder, der hæmmer udledningen af metan fra koen.

Læs mere her: Nyt fodermiddel med 3-i-1 effekt skal halvere køers klimabelastning | Innovationsfonden

Vi er mange, der arbejder sammen om at forske i foder

Vi er hele tiden på udkig efter samarbejder, der kan hjælpe med at opnå vores klimmål. Og fællesskabet med forskere, eksperter og andre interessenter er afgørende, for at vi kan skabe ny viden og finde nye løsninger, der sikrer, at vi kan producere mejeriprodukter som tager hensyn til jordens ressourcer.

Læs om vores klimaambition her (engelsk)