Mælk er mere end mælk

Mejeriprodukter er en fast bestanddel i de fleste danske køleskabe. Men de færreste overvejer, hvad der ligger bag mælken. Vi samarbejder med forskere og andre eksperter om at finde løsninger, der tager hensyn til jordens ressourcer.

Vi samarbejder om at omdanne komøg til biogas

Bag mælken samarbejder vi om at omdanne komøg til biogas, som f.eks. kan anvendes til mere miljøvenligt brændstof. Læs mere om hvorfor det er godt for klimaet, at landmanden sender sit komøg til biogas.

Vi samarbejder om at forske i foder, der skal mindske koens udledning af metan

Bag mælken forsker vi i foder, der skal mindske koens udledning af metan. Når koen fordøjer sit foder, dannes den naturlige gas metan i maven. Og når koen bøvser eller prutter, frigives metanen til den omgivende luft og påvirker atmosfæren som andre drivhusgasser. Arla samarbejder med forskere om at udvikle foder, der gør, at køerne sender færre prutter og bøvser ud i atmosfæren.

Vi samarbejder om at teste nye løsninger på vores pilotgårde med fokus på klimaet

På Arlas udvalgte pilotgårde tester vi nye løsninger inden for mælkeproduktion, natur og klima. Læs mere om dem her.

Vi samarbejder om at finde løsninger, der tager hensyn til jordens ressourcer

Bag mælken samarbejder vi om at finde løsninger, der tager hensyn til jordens ressourcer. Læs mere om Arlas forskellige fokusområder her.

Skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid

Vores planet står over for en klimaudfordring som landbruget har en del af ansvaret for.

Skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid