Studerende

Hvem ejer Arla?

Arla Foods er ejet af ca 12.000 danske, svenske, engelske og tyske mælkeproducenter, andelshaverne, og som i alle andre selskaber er det ejerne, der tager beslutningerne.

Repræsentantskabet er selskabets øverste beslutningsdygtige organ med i alt 179 repræsentantskabsmedlemmer, heraf 169 andelshavere og 10 medarbejdervalgte fra Arlas arbejdspladser i Danmark og Sverige.

Mælkeproducenterne, som ejer Arla Foods, er beskrevet her på Arlas internationale hjemmeside.