FAQ

Økonomi og udvikling

Spørgsmål: Hvordan har finanskrisen påvirket Arla?
Svar: Arla er en international virksomhed med salg i mange lande, så en så omfattende krise vil naturligvis påvirke virksomheden. Man kunne tro, at mælk er en basisvare, som man ikke sådan lige holder op med at købe i krisetider, men faktisk så fik krisen mælkeprisen til at falde i stort set hele verden, og det påvirker naturligvis Arla. Desuden så er der nok også en del, der lige dropper den særligt gode ost til fordel for et lidt billigere produkt, når økonomien er stram.
Hvordan det hele har indviket på Arlas økonomiske situation kan du læse i de forskellige artikler, som ligger på MyNewsDesk her. 

Desuden så bør du måske se på årsrapporterne for de pågældende år. 

Spørgsmål: Hvor mange mælkeproducenter stopper hvert år hos Arla og hvorfor?
Svar: I de senere år har det været mellem 7 og 9% af andelshaverne. Du kan selv finde tallene i årsrapporten. Der kan være mange årsager til, at en andelshaver stopper hos Arla, men jeg kan give dig nogle eksempler. Måske ønsker han ganske enkelt at levere sin mælk til et andet mejeriselskab, men det kan også være, at han helt vil stoppe som mælkeproducent. Hård international konkurrence og faldende mælkepriser gør, at brugene for at være rentable skal være større og mere effektive. Samtidig gør miljøkrav og krav til dyrevelfærd det nødvendigt at investere i fx nye og moderne staldanlæg m.v. Du kan læse om nogle af de krav, der stilles til et moderne landbrug i Kvalitetsprogrammet Arlagården.