Trends og tendenser

Gamle mælkereklamer

Her har du nogle eksempler på gamle mælkereklamer. Hvad lagde man mon vægt på tidligere i forhold til i dag? Hvorfor mon?

Et træskilt fra et mælkeudsalg i 1700-tallet: "Herregårdsmælk og Fløde Som daglig frisk indkommer". Det vigtige er altså, at mælken er frisk, og at den bringes ind til byen hver dag. Man kan vel næppe kalde det datidens "Ekspres"-koncept. Det fortæller snarere, at man kun havde ringe kølemuligheder, og at mælk, der skulle opbevares i længere tid hurtigt blev sur. 

En reklame fra Københavns Mælkeforsyning, formentlig fra begyndelsen af 1900-tallet. Industrien er på fremmarch. Skorsten, jernbanevogn, elmaster og en fabriksagtig bygning viser til sammen, hvor stolte man er af fremskridtet. Kontrol, sundhed og fødevaresikkerhed er andre nøgleord og et par kække kasketter signalerer troværdighed og autoritet.

I 1970'erme var det humor, der skulle til. Men der var en lille snert af appel til fornuften: "Kig selv på de andre kartoner og flasker i køleskabet. Så vil du opdage, at mælk ....", står der i teksten. Elgen indgik i en serie af reklamer, hvor også en bæver med meget store fortænder spillede en lignende rolle. Reklamen med elgen udgik dog hurtigt, fordi den forårsagede en større diskussion: Er elgens gevir nu også en knogle? Svaret er, at det består af benvæv af samme art som kraniet, og det er i hver fald slet ikke horn. Diskussionen kom imidlertid til at overskygge hele budskabet, så den friske elg måtte snart tages af plakaten.