Til studerende

Tal og mængder

Hvor meget? Hvor mange? Hvornår? Det er spørgsmål, som du ofte får brug for at svare på, når du skriver opgave eller arbejder på en erhvervscase.

Har du brug for at kende vores omsætning for de seneste 5 år? Vil du vide, hvor mange andelshavere, vi har, eller hvordan antallet af medarbejdere har udviklet sig, så kan du kigge her:  

Nøgletal

Vil du have lidt flere forklaringer til tallene er den bedste kilde:

Årsrapporterne

Du kan downloade årsrapporter helt tilbage fra 1998-99, det vil sige fra årene før danske MD Foods fusionerede med svenske Arla og blev til Arla Foods.

I disse år spørger mange studerende om, hvordan finanskrisen har påvirket Arla. Det spørgsmål kan du finde materiale til at besvare under FAQ

Du kan også se, hvordan det er gået med den pris, som andelshaverne får for deres mælk:

Udvikling i mælkeprisen (på engelsk)

Eller du kan se nøgletal for, hvordan vi håndterer miljøet på de enkelte mejerier:

Grønne regnskaber 

Er det vigtige årstal, du har brug for, så kan du se på:

Arlas historie:
Fra 1881-1999
År 2000 og frem


På Mejeriforeningens hjemmeside kan du finde rigtigt mange statistiske informationer om, kvægbrug, mejerier, forbrug af mælkeprodukter m.v. både i Danmark og i udlandet:

Mejeristatistik