Kærgården® bægeret

Emballagen til Kærgården® er et kombibæger bestående af karton på ydersiden lamineret med en coextruderet plast (PolyEthylenTerephthalat, PETG/Polystyren, PS) på indersiden.

Arla Kærgården

Miljømæssig vurdering

Kun den fiberbaserede karton er bionedbrydelig - ikke plastdelen af emballagen. Derfor genbruges emballagen kun i form af energi-genvinding med en positiv brændværdi.

Håndtering

De materialer, som bægeret består af, kan godt tåle frysning. Kærgården® tåler frysning i 3 måneder. Bægeret er udviklet som en engangsemballage, men der skulle ikke umiddelbart være tekniske begrænsninger for at anvende emballagen til andre produkter ved stuetemperatur. Emballagen er temperaturstabil op til ca. 50°C, derover vil karton og plast gå fra hinanden, og over 70°C vil formen af plasten være ustabil. Der er ikke nogen dokumentation for migration ved de høje temperaturer, som opstår lokalt i levnedsmidlet.