Plastdunken

Plastdunk

Plastdunken er fremstillet af plast (High Density Polyethylen, HDPE).

Miljømæssig vurdering

Dunken genbruges primært ved forbrænding til energi, da plast har en høj brændværdi og kan erstatte fyringsolie. Når dunken forbrændes ved høj temperatur og luftoverskud, omdannes den næsten fuldstændigt til kuldioxid (CO2) og vand (H2O). Disse omdannede produkter er uskadelige og kan miljømæssigt indgå direkte i naturens kredsløb.

Håndtering

Materialet, som mælkedunken er fremstillet af, tåler frysning. Dog skal låget ikke lukke helt tæt, når dunken placeres i fryseren, da der ellers er risiko for at emballagen sprænger. Emballagen er som udgangspunkt udviklet som engangsemballage, men kan dog genanvendes til frysning af andre fødevarer, hvis de afkøles først. Vær opmærksom på ovenstående bemærkning mht. låget. Anden genanvendelse af emballagen kan ikke anbefales.

Endvidere anbefales det ikke, at emballagen vaskes i en opvaskemaskine, da den påvirkes af den høje temperatur og de anvendte rengørings-/kalkmidler.