Fakta om mælk

Mælk indeholder calcium, som er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler

Alle har brug for calcium. For børn og unge er det en forudsætning for at sikre normal vækst og udvikling af normale knogler. Og for voksne bidrager calcium til vedligeholdelsen af normale knogler.

Knoglevævet er levende væv. Og der sker en konstant nedbrydning og genopbygning af knoglevævet gennem hele livet. Den proces hedder ’knogleremodellering’. Det er kroppens egen måde at opretholde en normal knoglemasse på. Kroppen er eksempelvis i stand til at reparere små knoglebrud, som sker ved daglig fysisk aktivitet – men som de færreste dog opdager. Hver gang den proces foregår, mister vi samtidig en smule knoglevæv, og det kan potentielt svække knoglen. Med alderen stiger nedbrydningen af knoglevævet, og studier tyder på, at dette øgede, aldersbetingede tab af knoglemasse og knoglestyrke allerede starter fra 35-årsalderen. Da knogler primært består af calcium, er det derfor nødvendigt at indtage tilstrækkelige mængder af calcium hver dag hele livet igennem for at sikre vedligeholdelsen af vores knogler.

Desuden viser flere studier, at indtaget af calcium i kombination med D-vitamin og motion kan være med til at forebygge knogleskørhed.

Kilder: Nowson, 2010