Ejere

ARLAPRIS 2019

Arlaprisen viser mælkeprisen, inklusiv efterbetaling og konsolidering - i Arla Foods regnet i øre pr. kilo mælk. Der findes en Arlapris for konventionel mælk og en for økologisk mælk.

Arlaprisen inkluderer de tillæg og fradrag, som andelshaverne kan få udover råvareværdien, blandt andet afregning for god mælkekvalitet og for "uafhængig afhenting", som betyder, at Arla kan hente mælken på alle tider af døgnet. Beløbene kan variere fra andelshaver til andelshaver.

Acontoprisen er råvareværdien tillagt merbetalingen for bedste kvalitet, som udgør 4% af råvareværdien. For økomælk er der yderligere et økotillæg inkluderet i acontoprisen. Acontoprisen er det beløb, der kommer nærmest den løbende pris, som andelshaverne får udbetalt i løbet af året.

I Arlaprisen indgår også konsolidering og det beløb Arla Foods amba'et genererer i form af en årlig efterbetaling.

Prisberegner