Andelshistorie
Landmandsejet

Arlas Andelshistorie

”Hvad én mand ej magtede, de mange løfte”. Der er sket meget, siden de første bønder slog sig sammen, men grundtanken i andelsmejeriet er stadig den samme: Sammen står vi stærkere. Læs mere her om vores historie.
Sådan startede

Andelsbevægelsen

Arlas rødder går helt tilbage til 1880’erne. Nærmere bestemt 1881, da en række svenske bønder slog sig sammen på Stora Arla Gard i Sverige, og i 1882, da det første danske andelsmejeri blev indviet i Hjedding i Sydvestjylland.

Den spæde start fra korn til smør

I Danmark havde flere faktorer gødet jorden for andelstanken. Frem til 1870’erne levede mange bønder godt af kornsalg til især England, men en stigende konkurrence fra bl.a. Rusland, USA og Østeuropa kombineret med en udpint dansk jord flere steder i landet betød, at mange gårde omlagde fra korn til animalsk produktion. Og de begyndte at producere smør, som var eftertragtet på eksportmarkedet.

Vestjylland havde aldrig haft en stor kornproduktion, så her var det kvæg og svin, der optog markerne. Jorden var dog ved at være presset, og heller ikke her gik eksporten til England og Tyskland godt. De vestjyske bønder ville også med på smørvognen og besluttede sig derfor for at danne Danmarks første andelsmejeri. 

Den spæde start fra korn til smør

Principperne i andelstanken

Som andelshaver investerede man i den fælles mejeriproduktion. Man leverede sin mælk til mejeriet og var her underlagt kontrol, så kvaliteten var sikret. Mælken blev på den måde udnyttet mest effektivt, og overskuddet fordelte landmændene mellem sig baseret på mælkemængden. Hver landmand havde én stemme til den årlige generalforsamling. Sådan er det faktisk også i dag. Læs mere her

MD Foods bliver dannet

Fra de første andelsmejerier blev oprettet i starten af 1880’erne, gik det stærkt. I 1890 var der i alt 900 andelsmejerier i Danmark, og ved årtusindeskiftet ti år senere var tallet steget til 1.163. Langt de fleste andelsmejerier producerede ’det gule guld’, smørret, som de afsatte til England, mens andre mejerier fokuserede på ost og mælkeprodukter til hjemmemarkedet. Op gennem det 20. århundrede gik flere og flere sammen i andelsmejerier, som så igen gik sammen i større mejeriselskaber. I 1970 gik fire mejeriselskaber og tre enkeltmejerier sammen under navnet Mejeriselskabet Danmark (MD Foods). I 2000 blev MD Foods til Arla Foods som følge af en fusion med svenske Arla, som har samme lange andelshistorik.

Principperne i andelstanken

Arla Foods: Et af verdens største mejerier

Op gennem 00’erne fusionerede vi med eller opkøbte en lang række mejerier i Europa. I dag er Arla Foods ejet af ca 9.400 landmænd fordelt på syv lande. Det gør os til et af verdens største andelsmejerier, og inden for økologi er vi faktisk det største. Vores produkter sælges i hele verden, og vi er i dag et globalt selskab.

Meget har ændret sig siden sydvestjyske landmænd gik sammen i Hjedding om at danne et andelsmejeri, der kunne producere smør til det engelske marked. I dag producerer Arla alt fra mælk, smør og ost til yoghurt, is og saucer, men grundtanken er stadig den samme: ”Hvad én mand ej magtede, de mange løfte”.

Arla Foods: Et af verdens største mejerier

Bliv klogere på hvad det vil sige, at vi er et andelsmejeri

Bliv klogere på hvad det vil sige, at vi er et andelsmejeri