@arladk Instagram | Arla
Konkurrencebetingelser

Konkurrence @arladk Instagram

Konkurrencen afholdes af Arla Foods amba, CVR-nr. 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J (”Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

Sådan deltager du

Du skal skrive en kommentar, hvor du fortæller, hvad din yndlingspizza er samt følge @arladk på Instagram.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 09/07/2024 til og med d. 15/07/2024. Du kan kun deltage én gang. Hvis du foretager flere tilmeldinger, er det kun den første tilmelding, der vil indgå i konkurrencen.

Hvem kan deltage?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Andelshavere og ansatte hos Konkurrenceudbyderen og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvad kan man vinde?

Præmien består af en Forno Spin pizzaovn fra Morsø samt en pizzaspade til en samlet værdi af 5.898,00 DKK. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Gevinstafgiften og forsendelsen betales af Konkurrenceudbyderen. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter Konkurrenceudbyderen ikke herfor.

Udvælgelse og offentliggørelse af vinder

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning d. 16/07/2024 og vil blive kontaktet direkte af konkurrenceudbyderen via personlig besked på instagram. Vinderen vil desuden blive offentliggjort i kommentarfeltet i forbindelse med konkurrencen på Arlas Instagramside.

For at kunne modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Kon-kurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billede/besvarelse til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.

Behandling af dine opslysninger

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltag en i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, konkurrencebesvarelse. Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine persondata og omdine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her.