Vores ansvar

KVALITETSPROGRAMMET ARLAGÅRDEN

Vores landmænd har aftalt, at deres gårde og mælkeproduktion skal overholde et fælles kvalitetssikringsprogram kaldet Arlagården®. På den måde kan de sikre, at deres mælk er af den bedste kvalitet og produceret forsvarligt – og samtidig kan de beskytte deres omdømme som andelshavere i Arla.

Alle landmand i programmet får besøg af uddannede landbrugsrådgivere, som sikrer, at gårdene overholder reglerne i Arlagården®. Landmænd, som skal forbedre bestemte områder, modtager rådgivning og et kontrolbesøg for at sikre, at forbedringerne bliver gennemført. Hvis en landmand mod forventning skulle begå en grov overtrædelse af programmet, bliver den pågældendes mælk afvist af Arla, indtil problemet er blevet løst.

Programmet har kørt i Danmark og Sverige siden 2003 og er i øjeblikket ved at blive indført i Tyskland blandt vores nye Arla andelshavere.

Læs mere (på engelsk) om de fire søjler i kvalitetsprogrammet Arlagården®, eller download hele kvalitetsprogrammet Arlagården® som PDF.

Godt landbrug

ARLAGÅRDEN®

Kvalitetsprogrammet fastlægger reglerne for mælkeproduktionen på de gårde, der leverer mælk til Arla.

Download (pdf)
Andelsselskabet

Arla Foods

 

Det er mælkeproducenterne, der ejer Arla Foods.

Læs mere om andelsselskabet