Uden brug af GMO foder

Uden GMO foder

Fødevarer og foder, som består af eller indeholder Genetisk Modificerede Organismer (GMO), skal være mærket med en oplysning om, at de indeholder GMO. Det er et EU krav. Af praktiske hensyn har EU fastsat en tærskelværdi for utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale i fødevarer eller foderstoffer på 0,9%. Det er samme grænse som for økologisk foder.

Når mælken er mærket ”Uden GMO Foder”, så opfylder foderet EU’s krav til foder, der ikke skal mærkes som GMO.

Mælk, der mærkes ”Uden GMO Foder”, er leveret af landmænd, som har indgået en særlig kontrakt.
Blandt kravene i kontrakten er, at landbruget er underlagt inspektion fra en uvildig 3. part (Bureau Veritas) vedrørende overholdelse af kontraktens forpligtigelser om ikke at anvende GMO foder.
Først 3 måneder efter omlægning til det nye foder kan mælken bruges til produkter, der mærkes ”Uden GMO Foder”.

Mælkens egenskaber og næringsindhold er den samme uanset om køerne har fået GMO foder eller ej. GMO foder og alt andet foder nedbrydes i køernes fordøjelse. Der er derfor ingen rester af GMO i mælk selvom køerne har ædt GMO foder.

Vidste du at?

Vidste du at?

Arla 24 er først på markedet med dansk drikkemælk fra køer, der ikke er fodret med genmodificeret foder (GMO)?

Mælk med omtanke

Vi landmænd gør en dyd ud af at levere frisk mælk af høj kvalitet til dig indenfor 24 timer fra gård til butik.

Så vi synes også, det er ganske naturligt at fortælle dig, at ingen af vores Arla 24 køer bliver fodret med genmodificeret foder - også kaldet GMO.

Vi kalder det mælk med omtanke.

Mælk med omtanke