Vinter hos Kaczmarek og Asmussen

Gennem vinteren er familien Asmussen og familien Kaczmareks økologiske malkekøer i stald. 

I stalden har hver ko sin egen sengebås, hvor den sover på en halmmadras, der former sig efter kroppen. Køerne bliver malket to gange dagligt, og efter hver malkning får de frisk foder. Her er plads til, at køerne kan gå rundt blandt hinanden, og stalden – der er en såkaldt løsdriftsstald - er desuden bygget, så der kommer rigeligt med lys og luft ind. 

Skulle køerne alligevel få det for varmt, kan de under malkningen blive kølet ned med vandstøv, der kommer fra et overbrusningsanlæg. Denne indretning af stalden er markant anderledes end det to af gårdens tre landmænd, Asmus Asmussen og Peter Kazcmarek, oplevede som børn:

"I vores barndom stod køerne bundet, mens de var i stalden, og der var ikke tilnærmelsesvis samme gode forhold som i dag", fortæller Asmus.

Så meget mælk giver koen

Forskellen fra dengang til nu hænger bl.a. sammen med skiftet til økologi, hvor dyrenes skal have adgang til daglig motion – både ude og inde. Og den ændrede staldindretning med løsdrift kan ses på køernes trivsel og mælkeydelse:

"Hvis vi passer køerne godt, så betaler de også godt tilbage og hænger ikke med ørerne. Det er helt tydeligt at se", siger Asmus, der altid har haft en meget stor interesse for køer og kvæg. I dag leverer hver ko på gården i snit 30 liter mælk om dagen og cirka 11.000 liter mælk om året. I tiden efter en ko har kælvet giver den dog op til 50 liter mælk om dagen.

Typisk får en ko tre til fire kalve i sin levetid, men på gården har de også oplevet at have en ko, der fik 14 kalve og blev 17 år. "Den her ko var usædvanlig god til at give mælk. Den blev præmieret som en af de ældste malkekøer i Danmarkshistorien og kom i lokalpressen", fortæller Peter entusiastisk.

Plads til kalvene

For ham er glæden ved at arbejde med køer stor. Han synes, de er hyggelige, og han sætter stor pris på deres mange lyde. Bl.a. når de gumler. I stalden på det fælles landbrug i Nørre Hostrup i Sønderjylland er der også god plads til de mange små kalve. Hver kalv har, præcis som køerne, et godt leje til at lægge sig på og får masser af ren og tør strøelse i løbet af dagen.

"Efter vores kalve er blevet født, går de sammen med deres mor i et døgn, og derefter drikker kalvene mælk af en skål. Kalvene får tilbudt en narresut, og på den måde får de tilfredsstillet deres suttebehov", fortæller Peter.