Hvad er økologi?

Hvad er økologi?

Økologi er en produktionsform, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. Hvorfor skal man vælge økologi og er økologi sundere? Læs med her.

Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”. I 1988 blev det for første gange muligt at købe økologisk mælk og lige siden er økologien blevet mere og mere populært. Faktisk er danskerne den befolkningsgruppe i verden, der køber mest økologisk mad – helt konkret danskerne for hvad der svarer til gennemsnitligt 3000 kroner økologisk mad om året pr. person. Gulerødder er den vare, som vi oftest køber økologisk, men mælk er også populært. Salget af økologisk mælk, smør og yoghurt vokser i alle landets regioner, men det er københavnerne, der køber mest. Det er lidt pudsigt, for der bliver faktisk produceret allermest økologisk mælk i Jylland. I begyndelsen af 2020 udgør økologisk mælk 25-30% af det totale mælkesalg.

Hvad er økologisk mælk?

Men hvad er økologisk mælk egentlig, og hvordan adskiller det sig fra almindelig mælk? Som udgangspunkt er økologisk mælk og konventionel mælk mere eller mindre det samme produkt. Nogle vil måske mene, at økologisk mælk smager af lidt mere end konventionel mælk – men det er en smagssag og forskellen ligger i højere grad i produktionsformen.

Økologi er en produktionsform, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. Det handler blandt andet om:

  • Ingen brug af pesticider i marken
  • Dyrene skal på græs om sommeren mellem 15. april og 1. november
  • Alt foder skal være økologisk dyrket
  • Andel af grovfoder skal være minimum 60 %
  • Foderet skal være GMO-frit (dvs. fri for genmodificerede afgrøder)
  • Kalve skal have mælk i 3 måneder
  • Dyrene skal have motion hver dag
  • Tilbageholdelsestid for mælk og kød, som kommer fra medicinbehandlede dyr er dobbelt så lang som i konventionelle besætninger.

Læs mere om reglerne for økologi i mælkeproduktion hos Dansk Landbrugsrådgivning her

Hvorfor vælge økologi?

Men hvorfor så vælge økologisk mælk, hvis produktet i sig selv ikke adskiller sig fra almindelig mælk?

Det er helt op til den enkelte, om man foretrækker den økologiske eller den konventionelle. De fleste, der vælger økologisk mælk, gør det fordi de godt kan lide tanken om, at køerne med sikkerhed har gået på græs i sommerhalvåret. Andre sværger til økologien, fordi de gerne vil støtte en produktion, hvor der bruges færre pesticider og dermed er man på ”den sikre side”, hvad angår udledning til grundvandet, pesticidrester i fødevarerne og gunstige forhold for biodiversiteten på markerne.

Men andre foretrækker den konventionelle produktionsform, for eksempel fordi det ofte giver lidt billigere produkter eller fordi det er nemmere at producere mælk intensivt (og dermed ofte mere klimavenligt), hvis man producerer konventionelt.

Er økologi bedre for miljøet?

Vi bliver ofte spurgt, om økologi er bedre for miljøet eller mere bæredygtigt. Det er et svært spørgsmål at svare på, for ja, som udgangspunkt er økologi nok bedre for miljøet. I hvert fald har økologiske gårde en højere grad af biodiversitet og vælger man økologisk sparer man naturen og miljøet for unødige pesticider. Men man kan ikke sige, at økologisk produktion er mere bæredygtigt. Først og fremmest fordi det kræver mere landbrugsareal at producere økologisk mælk og de fleste økologiske køer giver lidt mindre mælk end en konventionel ko. Det betyder, at CO2e-udledningen pr. kg. mælk kan være højere, når det drejer sig om økologisk mælk i forhold til konventionel mælk. Det er i hvert fald en både logisk og gængs opfattelse.

Forskellen er dog minimal hos Arlas landmænd, og en økologisk landmand, som fokuserer på CO2e-reduktion på bedriften kan sagtens udlede mindre CO2e end en konventionel landmand, som fokuserer mindre på klimaet.

Så spørgsmålet om økologi er bæredygtigt og bedre for miljøet er komplekst at svare på. Som producent af både økologiske og konventionelle mejeriprodukter har vi hos Arla svært ved at svare på, om det ene er bedre end det andet. Vi synes den enkelte forbruger skal vælge det, som han/hun har det bedst med.

Er økologi sundere?

Det bliver ofte diskuteret i pressen og på sociale medier, om økologi er sundere end konventionelle fødevarer. Ifølge Fødevarestyrelsen er der ikke fagligt tunge nok beviser for, at økologisk mælk skulle være sundere end konventionel mælk.

Økologi og dyrevelfærd

Økologisk mælkeproduktion giver i højere grad køer mulighed for at udleve deres naturlige adfærd, men man kan ikke sige, at økologi i sig selv er bedre dyrevelfærd. Dyrevelfærd handler om et samspil mellem naturlighed, biologi og følelser, altså kan koen leve så naturligt som muligt, er den fysisk og mentalt sund og rask. I langt de fleste tilfælde er en konventionel ko lige så fysisk og mentalt sund og rask som en økologisk ko – og hvis den konventionelle ko går på græs, er der ikke umiddelbart nogen stor forskel på dyrevelfærden i de to produktionsformer.

Er Arla økologisk?

Arla er verdens største økologiske mejeri målt på indvejet mælk pr. år, og vores økologiske landmænd følger selvfølgelig de helt samme regler som alle andre økologiske landmænd i Danmark. Desuden er al Arla ØKO mælk lavet på grøn el, det vil sige el fra vedvarende energikilder som sol- og vindenergi og vores kartoner fremstilles af naturligt materiale fra træ og planter, helt uden blegeprocesser.

<< Tilbage til oversigten