Sommer hos familien Sønderby

 

Her er der bl.a. travlt med at slå græs og høste økologisk korn. Vejret afgør præcis, hvornår mejetærskerne skal luftes. Har foråret været godt, kan det ske, at høsten allerede starter i slutningen af juli, ellers lægger den som regel i begyndelsen af august.

 

Torbens far, Gravers på 66 år, der tidligere drev slægtsgården, giver i denne tid en hånd med. For når der først er fuld kraft på høsten, skal det gå stærkt for at få fuldt udbytte af afgrøderne. Fx kan kraftigt regnvejr midt i det hele have en negativ effekt og skade kornet. 

 

Før kornhøsten tager fat, skal de mange græsmarker dog slås. Ofte op til fem gange. Hvorefter græsset skal fintsnittes og gemmes til dyrenes vinterfoder.

Det økologiske sædskifte

Som økolog skifter Torben afgrøder på sine marker, så en mark i to til tre år har græs, hvorefter der følger et år med majs og så et år med korn.

Denne cyklus mellem afgrøder kaldes sædskifte og er med til at forhindre flere plantesygdomme og skadedyr, som der ellers skulle have været sprøjtet imod. Det lader sig gøre, fordi sygdomme og skadedyr ikke trives ret godt på forskellige typer af planter, men foretrækker at opholde sig på den samme type afgrøde år efter år. 

 

Sædskiftet – og særligt årene med græs - sikrer ligeledes, at jordens indhold af næringsstoffer bliver varieret, hvilket giver gode vækstbetingelser: 

 

”Vores græsmarker med kløver er med til at give mindre ukrudt i jorden, da de afgiver kvælstof, når vi pløjer dem, og på den måde fungerer græsmarkerne som et naturligt gødningssystem”, fortæller Torben.

 

Tid til ferie

Om sommeren på "Klink" går der desuden en del tid med vanding af markerne – særligt i de år, hvor himlen ikke har givet tilstrækkeligt med regn. Torben Sønderby har på sin PC et vandingsprogram, hvor han nøje holder øje med vandmængderne og på, hvilke marker der er et særligt behov.

 

Samtidig er sommer lig med ferietid for familien Sønderby. For selvom høsten kan gøre det svært at holde ferie midt i juli, lykkedes det ofte at komme af sted i 14 dage. Det lader sig gøre, fordi Torben har en fodermester og en landbrugselev ansat, og fordi driften på "Klink" er indrettet på moderne, effektiv vis.