Konkurrencebetingelser

AFM Evalueringskonkurrence

Konkurrencen afholdes af  Arla Foods amba, CVR-nr. 25 31 37 63, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark, telefon +45 89 38 10 00 (“Konkurrenceudbyderen”). Henvendelser vedrørende konkurrence kan rettes til arladialog@arlafoods.com.

SÅDAN DELTAGER DU

Du deltager i konkurrencen ved at besvare evalueringen og indtaste dine personoplysninger. Når du deltager i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at vi må kontakte dig via e-mail, hvis du vinder.

Du kan tilmelde dig konkurrencen fra den 02-10-2023 til 27-10-2023 Du kan kun deltage én gang.

HVEM KAN DELTAGE?

Du kan kun deltage i konkurrencen, hvis du er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark. Andelshavere og ansatte hos Konkurrenceudbyderen og datterselskaber samt deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVAD KAN MAN VINDE?

Præmien er 30stk biografbillet m. guf. Værdi 5370DKK. Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Gevinstafgiften betales af Konkurrenceudbydere. Hvis vinderen som følge af præmien pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser hæfter konkurrenceudbyderen ikke herfor.

UDVÆLGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER

Vinderen/vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning den 27-10-2023 og vil blive kontaktet direkte af Konkurrenceudbyderen via arladialog@arlafoods.com

For at kunne modtage præmien er vinderen forpligtet til at oplyse fulde navn, alder, mobilnummer, adresse samt øvrige relevante oplysninger til brug for fremsendelse af præmien. Oplysningerne skal sendes til arladialog@arlafoods.com. Hvis vinderen ikke besvarer Konkurrenceudbyderens henvendelse indenfor 3 kalenderdage, har Konkurrenceudbyderen ret til at udvælge en ny vinder. Hvis Konkurrenceudbyderen kan dokumentere, at præmien er blevet afsendt, er Konkurrenceudbyderen ikke ansvarlig, hvis vinderen ikke modtager præmien. Konkurrenceudbyderen er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/billede/besvarelse til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.

ØVRIGT

Konkurrenceudbyderen forbeholder sig retten til at blokere eller slette indhold og billeder, der krænker tredjemands rettigheder, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Konkurrenceudbyderen sig retten til straks at ekskludere deltagere fra konkurrencen. Konkurrenceudbyderen er berettiget til at stoppe konkurrencen, hvis det måtte vise sig nødvendigt, og Konkurrenceudbyderen er ikke ansvarlig for tekniske fejl hos tredjepart eller fejl på elektroniske enheder, der måtte forhindre deltagelse i konkurrencen.

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Hvis du vinder, vil vi kontakte dig herom ved brug af de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen. Vi registrerer de persondata, som du afgiver i forbindelse med konkurrence, herunder Fulde navn, e-mailadresse og telefonnummer. Det er frivilligt at deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen. Vi bruger dine persondata til at administrere konkurrencen, finde og kontakte en vinder og overlevere præmien. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata i forbindelse med konkurrencer, hvor længe vi opbevarer dine persondata og om dine rettigheder i vore privatlivspolitik. Som du finder her.