Det kan du gøre selv
Mælkekassen skal gøres

Helt grøn

HELT GRØNNE MÆLKEKASSER

Hvert år bruger vi samme mængde energi til at producere nye mælkekasser til at erstatte dem, vi mister, som det, der svarer til at producere energi til en lille landsby i et helt år. Produktionen medfører en CO2-udledning på 825 tons CO2. I Arla har vi et mål om at reducere vores CO2-udledning med 25 procent mod 2020 sammenlignet med 2005. Ved at nedbringe merproduktionen af mælkekasser, når vi er nærmere målet.

Mælkekasserne er

Grønne i mere end én forstand

Vi vil altid skulle producere nye mælkekasser til at erstatte dem, der bliver slidte eller går i stykker. De kommer udover de 300.000 mælkekasser, vi årligt producerer for at erstatte dem, der forsvinder. Og allerede i dag er mælkekasserne grønne i mere end én forstand. De fremstilles nemlig primært af genanvendelig plast. En del af den genanvendelige plast kommer fra plastaffald fra Arlas danske mejerier, som før blot blev kasseret og fra gamle mælkekasser, låg og plastemballage.

Vi har en ambition om at producere mælkekasserne af 100 pct. genanvendelig plast. Udfordringen er dog, at det faktisk er svært at skaffe nok genanvendelig plast til produktionen.

Mælkekasserne er grønne i mere end en forstand