Pressemeddelelse

Lurpak stabil i turbulent marked

Store udsving i smørproduktionen og turbulente valutaforhold har præget afsætningen af smør i det forløbne år.
Ikke desto mindre betegnede formand for Andelssmør Bendt Bendtsen årets resultat som tilfredsstillende på Andelssmørs generalforsamling torsdag i Viby.
”Med et meget usikkert marked for bulksmør, kan vi glæde os over en forholdsvis stabil afsætning af Lurpak på en række markeder; ikke mindst vore hovedmarkeder England og Mellemøsten”, sagde Bendt Bendtsen.

Andelssmør, der er et fælles salgsselskab for de fem Lurpak producerende medlemsmejerier, indgår i koncernregnskabet for Arla Foods. 93 pct. af produkterne blev i 2000/01 leveret af Arla Foods.

Direktør for Andelssmør Jens Refslund kunne oplyse, at der i året havde været et lille fald i den totale produktion af Lurpak smør og Lurpak Spreadable på 1 pct. til 55.900 tons. Nedgangen skyldes ifølge Jens Refslund en fortsat faldende produktion af Lurpak smør til både det nationale og internationale markeder. Årsagen hertil er et fortsat faldende fedtforbrug samt forbrugerens efterspørgsel efter mere fedtfattige produkter.

Lurpak Lighter Spreadable
Tendensen mod mere fedtfattige produkter har man kunnet konstatere i England, hvor den nye Lurpak Lighter Spreadable, der blev lanceret i oktober måned, er kommet godt fra start. Lurpak Lighter Spreadable, der indeholder 25% mindre fedt end Lurpak Spreadable, har endda i den første tid på markedet overgået sin succesrige forgænger.
”I løbet af de første otte uger på markedet solgte Lurpak Lighter Spreadable 25 tons mere om ugen end Lurpak Spreadable gjorde, da det kom på markedet i 1997. Holder denne tendens kommer vi langt over vores forventninger til produktet”, sagde Jens Refslund.
Lurpak er i dag med en markedsandel på 35 pct. det mest solgte mærke på markedet for smør- og blandingsprodukter i England.
Det britiske marked er fortsat hovedmarkedet for dansk smør. England tegner sig for godt 65 % af den samlede eksport svarende til ca. 30.500 tons.

Lurpak/Anchor samarbejdet
Jens Refslund kom i sin beretning ind på det nye samarbejde mellem Arla Foods og det new zealandske Fonterra, der for nylig blev godkendt af de britiske konkurrencemyndigheder.
Samarbejdet betyder, at Arla Foods fremover skal producere og markedsføre såvel Lurpak som det new zealandske smørmærke Anchor.
”Vi kan nu se os selv som nr. to i det gule fedtstofmarked i England - kun overgået af Unilever. Mærkerne - Lurpak og Anchor - skal støtte og udvikle hinanden, således at vi tilsammen bliver en slagkraftig udbyder af smør og smørrelaterede produkter”, sagde Jens Refslund.

Mellemøsten
Det næststørste marked for Lurpak er Mellemøsten med en eksportandel på 20 pct. I Saudi-Arabien – som er det største marked for Lurpak i området – er der arbejdet hårdt for at genvinde positionen efter BSE-krisen. Problemerne i Europa med mund- og klovsyge og frygten for sygdommen har imidlertid forårsaget et faldende forbrug af smør i Mellemøsten.

Fald i afregningstal på smør
Til trods for en fremgang i Andelssmørs omsætning på 100 mio. kr. fra 1,6 mia. kr. til 1,7 mia. kr., blev årets resultat 36 mio. kr. mod 45 mio. kr. sidste år. Efterbetalingen til medlemmerne blev således 57 øre pr. kg mod 79 øre året før.
Ved regnskabsårets start udgjorde afregningstallet 29,50 kr. pr kg, men faldende valutakurser for dollar og britiske pund har gjort det nødvendigt at nedsætte afregningstallet med to kroner, således at afregningstallet i øjeblikket udgør 27,50 øre pr. kg.
På generalforsamlingen var der genvalg til Andelssmørs bestyrelse.Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef for Arla i Danmark

Arla Danmark

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal pressechef

Arla Group

Carina Østergaard
Primær kontaktperson

Carina ØstergaardPR Manager

PR og brand kommunikation i Arla Danmark