Pressemeddelelse

Amerikanske regler stopper økologisk eksport

Arla Foods har meddelt sine amerikanske kunder, at selskabet ikke længere kan levere økologiske produkter.

Grunden er, at amerikanerne fra mandag i denne uge stiller en række krav til produktionen, som bliver vanskelige for danske producenter at efterleve.

De kræver således, at økologiske produkter skal leve op til de såkaldte NOP-regler. NOP-reglerne indeholder på en række områder andre bestemmelser end de danske regler for økologi.
Et eksempel på dette er, at køer, der er behandlet med antibiotika, ifølge NOP-reglerne ikke efterfølgende kan levere økologisk mælk. Ifølge både danske og svenske dyrevelfærdsprincipper behandles også økologiske køer med f.eks. yverbetændelse med antibiotika, og koen kan efter en karantæneperiode atter levere økologisk mælk.

Salgschef Karen Marie Nørgaard, Division Oversø, siger, at selskabet i indeværende år havde budgetteret med et salg på ca. 60 tons økologiske produkter som danablu og havarti.

Tilbage står den mulighed, at EU og USA får lavet en såkaldt ækvivalensaftale, som betyder, at de to områders økologiregler bliver sidestillet.
Heri ligger endvidere en afklaring af, om EU-reglerne faktisk når samme mål som de amerikanske blot med andre midler.
Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark