Pressemeddelelse

Datterselskaber leverer samlet et godt resultat

Samlet set har datterselskaberne, der indgår i Arla Foods-koncernen, leveret et godt resultat. Det fremgik af adm. direktør Jens Bigums beretning på Arla Foods’ repræsentantskabsmøde i Århus.

Inden for juice og saft har Rynkeby Foods og JO Bolaget udviklet sig positivt. Tilsammen er de to selskaber Nordens største juiceproducent med en markedsandel på godt 60 pct. i Sverige og Danmark. I februar 2002 indledte de to virksomheder et tæt samarbejde om en række indkøbs- og udviklingsaktiviteter samt fælles mærker og produktion.

De danske Mejeriers Fællesindkøb havde i regnskabsåret en fremgang i omsætningen på 12 pct. fra 588,5 mio. DKK i 2000/01 til 656,1 mio. DKK i 2001/02, hvilket er bedre end forventet.

Danapak kom ud med et primært driftsresultat på -22 mio. DKK. Den samlede omsætning på 771 mio. DKK i regnskabsåret er stærkt påvirket af de mange ændringer i koncernen og er derfor ikke direkte sammenligneligt med året før.

Danapak har i løbet af året valgt at lade sin fleksibel emballage-division indgå i et joint venture med det østrigske selskab Teich AG. Som et led i tilpasningen af virksomheden overtog Danapak aktiemajoriteten i kartonnagevirksomheden Westergaard & Phillipson A/S og er dermed nu den førende kartonnagevirksomhed i Danmark.

Danapak vil fortsætte sin vækststrategi og forsvare og udbygge sin position som markedsleder inden for kartonnage i Danmark.

Som følge af de kraftige forandringer i virksomheden budgetteres med et lille overskud i indeværende regnskabsår.

Semper AB havde i året en salgsfremgang på syv procent til en omsætning på 1.055 mio. SEK. Semper har i det forløbne år styrket sin position som markedsleder inden for børnemad i Sverige og samtidig oplevet en fremgang i eksporten til først og fremmest Rusland.

Frödinge Mejeri og Medipharm har gennemgående haft et godt regnskabsår med resultater lidt over det budgetterede.
Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark