Pressemeddelelse

Koncernresultat på 1,16 mia. kr.

Arla Foods fik i 2001/02 et samlet koncernresultat på 1.161 mio. dkr. Det fremgår af det regnskab, bestyrelsen fik forelagt onsdag. Det er på niveau med året før, hvor resultatet var 1.157 mio. dkr.

Årets resultat skal ses på baggrund af et resultat ab ejendom i Danmark på 261,14 danske øre pr. kg og en betalningsförmåga i Sverige på 311,28 svenske øre pr. kg.

Det er en mindre stigning i forhold til sidste års mælkepris, både for de danske og de svenske andelshavere. I Danmark har der igennem året været en acontobetaling på 239,25 danske øre mod 235,79 danske øre i 2000/01, begge tal efter regulering til 4,2 pct. fedt og 3,4 pct. protein.

"Resultatet er meget tilfredsstillende set i lyset af de faldende internationale konjunkturer og udviklingen i valutakurserne", siger Arla Foods’ administrerende direktør Jens Bigum.

På baggrund af årets resultat har bestyrelsen besluttet at indstille til repræsentantskabet, at der efterbetales 12,78 danske øre pr. kg til de danske andelshavere og 11,75 svenske øre pr. kg til de svenske andelshavere.

Bestyrelsen indstiller samtidig til repræsentantskabet, at der konsolideres med 5 danske øre pr. kg (6,21 svenske øre pr. kg) udover en genkonsolidering på 2,06 danske øre pr. kg (2,56 svenske øre pr. kg).

Genkonsolideringen er en følge af, at der nu sker udbetalinger fra de personlige konti, der blev dannet i forbindelse med fusionerne med henholdsvis Kløver Mælk og Arla.


Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark