Pressemeddelelse

Lamberg: Andelshavere skal ligestilles

Målet for det fortsatte harmoniseringsarbejde i Arla Foods er at ligestille andelshavere i Sverige og Danmark, når det gælder økonomiske forhold, mælkens afregning m.v.

”Samtidig er det vigtigt, at man i harmoniseringsarbejdet også tager hensyn til, at der kan være kulturelle forskelle i de to lande, blandt andet vedrørende mødekultur og lignende”, sagde formand for Arla Foods Lars Lamberg på selskabets repræsentantskabsmøde tirsdag i Århus.
Formand for Arla Foods,
Lars Lamberg
”Det er ikke nødvendigt, at vi gennemfører harmonisering i alle detaljer, særligt ikke på områder, hvor det ikke har økonomisk betydning. Vi skal have et velfungerende medlemsdemokrati, hvor man lærer af hinandens erfaringer, men vi skal samtidig have respekt for kulturforskelle”, sagde han.

I det forløbne år har repræsentantskabet truffet beslutning om en ny afregningsmodel, herunder også kvalitetsafregning for kim- og celletal. Den ny afregningsmodel træder i kraft til oktober 2003.

Til en stor del af harmoniseringsprojekterne har der været tilknyttet såkaldte referencegrupper med deltagelse af et medlem fra hver af de otte regionsbestyrelser.

Lars Lamberg omtalte også det kommende kvalitetsprogram, som skal gælde fra oktober 2003.

”Jeg vil gerne minde om, at programmet ikke er et mål i sig selv, men tager sit udgangspunkt i markederne og de krav og forventninger, som fremfor alt morgendagens forbrugere og kunder har til vore produkter, og til hvordan de produceres. Arlagården kan blive et vigtigt konkurrenceparameter på et stadigt vanskeligere nationalt og internationalt marked”.

Formanden konstaterede på mødet, at Arla Foods opnåede et godt økonomisk resultat, særligt set i lyset af den internationale udvikling i mælkepriserne.

”Vi er i bestyrelsen fuldt opmærksomme på den udvikling, der er i de enkelte mælkeproducenters økonomiske resultat, men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at Arla Foods – målt i forhold til andre europæiske mejerivirksomheder – har opnået et godt resultat”, sagde Lars Lamberg.

Formanden glædede sig endvidere over, at der nu i Sverige drøftes en tilslutning til euroen.

”Forholdet mellem den svenske og danske valuta er vigtigt for vores virksomhed. Et positivt resultat af en svensk euro-afstemning vil måske kunne være en god inspiration for Danmark”, sagde han.


Der kan være kulturelle forskelle mellem andelshaver Lennart Lindqvist til venstre og andelshaver Jens Georg Jepsen til højre, blandt andet vedrørende mødekultur og lignende. Og det skal der tages hensyn til i harmoniseringsarbejdet, mener formand for Arla Foods Lars Lamberg. Fotos: Håkan Lindgren (t.v.) og Palle Peter Skov (t.h.)Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.