Pressemeddelelse

Lurpak Lighter Spreadable i udbrudLurpak Lighter Spreadable kan trække i udbrudstrøjen efter kun godt et år på det engelske marked.

I sit første år på det engelske marked kørte Lurpak Lighter Spreadable sig godt frem i feltet af Lurpak produkter.
Den fedtreducerede udgave af Lurpak Spreadable (Kærgården) udgør nu knap en femtedel af afsætningen og har sin store andel i, at Lurpak med en markedsandel på 39 pct. nu er det mest solgte mærke inden for smør- og blandingsprodukter i England.
Det fremgik af direktør for Andelssmør Jens Refslunds beretning på selskabets generalforsamling tirsdag i denne uge.

Jens Refslund kunne oplyse, at eksporten af Lurpak produkter til England i det forløbne år steg med 4.500 tons til 36.500 tons. Den samlede eksport af Lurpak produkter var 52.100 tons i det forløbne år. England tegner sig for 70 pct. af eksporten og er således fortsat klart hovedmarkedet for Lurpak.

Også i Grækenland er Lurpak gået frem. Her er afsætningen steget med ca. 10 pct., hvilket primært kan tilskrives Arla Foods’ samarbejde med Grækenlands største mejeriselskab Delta.

I Mellemøsten døjer afsætningen til Saudi-Arabien stadig med eftervirkninger af BSE og mund- og klovsyge, der har ført til et faldende forbrug af smør. På de øvrige markeder i Mellemøsten er afsætningen dog steget. Mellemøsten er med 18 pct. af eksporten det næststørste marked for Lurpak.

Af formanden for Andelssmør gdr. Bendt Bendtsens beretning fremgik det, at det forløbne regnskabsår har været præget af kraftige prisfald på verdensmarkedet for fedt og store udsving i valutakurserne.

Andelssmørs omsætning i 2001/02 steg med 500 mio. kr. fra 1,7 mia. kr. til godt 2,2 mia. kr.
Årets resultat blev 35,3 mio. kr. mod 35,8 mio. kr. sidste år, og efterbetalingen til medlemmerne blev 47 øre pr. kg mod 57 øre pr. kg året før.

Andelssmør, der er et fælles salgsselskab for de 11 medlemsmejerier, indgår i koncernregnskabet for Arla Foods.
Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark