Pressemeddelelse

Åke Modig: "Stabil valuta godt for Arla Foods"

”Det bedste for Arla Foods vil være, at samtlige EU-lande indfører euro’en”, siger Arla Foods’ viceadm. direktør Åke Modig op til søndagens euro-afstemning i Sverige.

”Det vil først og fremmest være fordelagtigt med en fælles valuta i de lande, hvor Arla Foods har en stor del af sin forretning, dvs. Storbritannien, Sverige og Danmark. Det næstbedste ville være, at disse lande fører en fastkurs-politik og binder deres valutaer til euro’en, sådan som Danmark har gjort. Det vil gøre det lettere at drive vores forretning og enklere at håndtere en fælles afregningspris til mælkeproducenterne”, sige Åke Modig.

”Vi ønsker langsigtet stabilitet. Når den svenske krone flyder, kan man få kortsigtede gevinster, men de er jo netop kortsigtede. Ulemperne er større end fordelene. Når den svenske krone går ned, indebærer det stigende omkostninger til emballage og energi i Sverige, og det rammer både virksomheden og den enkelte mælkeproducent i Sverige. Landmændene rammes her også af stigende priser på importeret foder”.

Viceadm. direktør Åke Modig
Stor valutarisiko
Åke Modig vil dog ikke overdramatisere euro-afstemningens betydning for virksomheden.

”Den svenske krone falder formentlig ikke ret meget, hvis det bliver et nej til euro’en. Arla Foods har desuden en stor afsætning i i US dollar og engelske pund. Og omsætningen i pund vil stige i kraft af fusionen med Express Dairies. På den måde bliver afregningsprisen for Arla Foods’ svenske og danske andelshavere påvirket af valutakursudsving på dollar og pund. Den valutarisiko er stor, uanset om Sverige stemmer ja eller nej, men et svensk ja vil under alle omstændigheder gøre den risiko mindre og lettere at håndtere” siger Åke Modig.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.