Pressemeddelelse

Minister giver andelshaverne tid

Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen giver Arla Foods’ andelshavere tid til at beslutte sig om kapitalspørgsmål og bindingsperioder.

Det blev resultatet af et møde mellem Arla Foods' formand Knud Erik Jensen og adm. direktør Åke Modig og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen i torsdags, hvor kapitalspørgsmålet og bindingsperioderne for andelshaverne blev diskuteret.

Ministeren fremførte på mødet ønske om, at der ændres på de nuværende forhold for kapitalbinding, så det bliver muligt for andelshavere, at trække nogle af de penge, som de har bidraget med til selskabets konsolidering, ud af selskabet igen, hvis de ophører med mælkeproduktion eller vælger at levere mælk til et andet mejeriselskab.

Negativ udligning
Ministeren ønskede også, at andelshavere, der betaler såkaldt negativ udligning ved deres indmeldelse i Arla Foods, skal have dette beløb med ud igen.

”Vi har bedt ministeren om at give os tid til i at drøfte dette emne i selskabets demokratiske system. Andelshaverne har gennem længere tid diskuteret fordele og ulemper ved at lade andelshavere trække penge med sig ud af selskabet, og på repræsentantskabsmødet i juni vil der blive taget stilling til forskellige løsningsmodeller”, siger Knud Erik Jensen.

Mens ændringer i reglerne om negativ udligning ifølge Arla Foods’ vedtægter kan besluttes af bestyrelsen, er det repræsentantskabet, der træffer afgørelser om kapitalbinding. Da ændringer i de to regelsæt griber ind i hinanden, ønsker Arla Foods at lade repræsentantskabet diskutere dem under ét.

Kortere opsigelsesfrist
Ud over kapitalspørgsmålet ønskede ministeren, at opsigelsesfristen i kontrakterne med de økologiske andelshavere blev forkortet. Arla Foods’ bestyrelse besluttede allerede i december sidste år, at opsigelsesfristerne i kontrakterne med de økologiske andelshavere skulle forkortes, men hvor meget fristerne skal forkortes vil bestyrelsen gerne diskutere i repræsentantskabet.

”Ministeren efterlyste her en hurtig løsning, og vi gav ham tilsagn om, at emnet vil blive behandlet hurtigst muligt”, siger Knud Erik Jensen.

Endelig efterspurgte ministeren en nedskrevet etisk politik for Arla Foods.”Jeg mener, at vi i Arla Foods driver forretning på en god og forsvarlig måde, og vi er indstillet på at udarbejde et sæt etiske retningslinier”, siger formanden. Ind og ud af Arla Foods l I det seneste regnskabsår trådte 309 nye danske andelshavere ind i Arla Foods. l 186 kom ind i selskabet ved ejerskifte - altså ved at købe en kvæggård af en hidtidig andelshaver i Arla Foods. I de 186 indgår dog også for eksempel de ”ejerskifter”, hvor en bedrift omdannes til et I/S. l De resterende 123 var nye leverandører. 98 var andelshavere fra Hellevad Omegns Andelsmejeri, der indtrådte i Arla Foods ved en fusion. De sidste 25 var mælkeproducenter, som meldte sig ind individuelt, og som ifølge vedtægterne skal betale såkaldt negativ udligning for at få del i selskabets værdier. l Negativ udligning er et fradrag i mælkeprisen på 2 pct. af råvareværdien svarende til 4,14 øre/kg i tre år. I øjeblikket er der i alt 54 andelshavere med negativ udligning i Arla Foods. l I det seneste regnskabsår var der i alt 622 bedrifter, der holdt op med at levere mælk til Arla Foods. I de fleste tilfælde skyldtes det, at ejeren af bedriften holdt op med at have malkekøer. l For ni bedrifter skyldtes det, at ejeren af bedriften meldte sig ud af Arla Foods i henhold til vedtægterne og begyndte at levere sin mælk til et andet mejeriselskab. l Én mælkeproducent begyndte at levere sin mælk til et andet mejeri uden at melde sig ud af Arla Foods med det fornødne varsel for lovlig udmeldelse, så han måtte indbetale sin garantisum. l Garantisummen er det maksimale beløb, som en andelshaver kan komme til at betale, hvis selskabet går konkurs. Summen udgør 20 kr. pr. påbegyndt 1.000 kg mælk leveret fra den pågældende ejendom i de seneste fem regnskabsår. Som hovedregel vil det sige omkring 10 øre pr. kg årligt leveret mælk.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.