Pressemeddelelse

Øko-tillæg sænket som bebudet

Varslingen fra august sidste år om et øko-tillæg på 40 øre pr. kg mælk fra 1. oktober 2004 kom til at holde stik.

Arla Foods’ bestyrelse besluttede på sit møde den 1. juni at sænke øko-
tillægget til de økologiske andels- havere til 40 øre pr. kg pr. 1. oktober i år.

I dag er øko-tillægget 46 øre pr. kg, men allerede den 1. juli reduceres tillægget til 43 øre i forbindelse med sænkningen af råvareværdien pr. 1. juli år som følge af EU’s landbrugsreform. De resterende tre øre er en tilpasning af tillægget i forhold til markeds- situationen.

”Vi tilpasser øko-tillægget for at nå en bedre balance i produktionen af økologisk mælk og salget af økologiske produkter. Vi sælger fortsat kun knap 40 pct. af vores økologiske mælk som økologiske produkter,” siger Viggo Ø. Bloch, der er bestyrelses- medlem og medlem af Øko-udvalget i Arla Foods.

Beløbet på 40 øre er samtidig bestyrelsens indikative bud på øko-tillægget for 2005/06.

Gdr. Peter Bak, Ålestrup, medlem af Øko-udvalget, er skuffet, men ikke overrasket over bestyrelsens beslutning.

”Jeg havde håbet på en mere ligelig fordeling af ansvaret for den økologiske overskudsproduktion. Et øko-tillæg på 45 øre ville have været acceptabelt for de fleste, men det var der tilsyne- ladende ikke opbakning til i bestyrel- sen. Til gengæld er vi tilfredse med bestyrelsens tilsagn om at få vedtægtsudvalget til at se på muligheden for at få et dansk og et svensk medlem fra Øko-udvalget med som observatører i Repræsentant- skabet”, siger Peter Bak.

I forbindelse med indførelsen af ens vilkår for Arla Foods’ økologiske andelshavere i Danmark og Sverige har samtlige fået tilbudt en ny kontrakt med virkning fra oktober 2004. De svenske økologer får deres kontrakt tilsendt i august, og de danske økologer fik ny kontrakt fra 1. januar i år.
Arla har 455 danske økologer, som tilsammen leverer 337 mio. kg økologisk mælk før kvotebørsen i april 2004.

Forventningen er imidlertid, at mængden af økologisk mælk vil falde med 30 mio. kg frem mod 1. oktober blandt andet som følge af, at der vil være økologiske mælkeproducenter, der vælger at sælge deres mælkekvote eller går over til at producere konven- tionel mælk.

Desuden har ti af Arla Foods’ økologer valgt at gå til mindre økologiske mejerier som Thise Mejeri og Naturmælk.
Arla Foods har siden årsskiftet haft faste leverancer af økologisk mælk til mejerier som Thise Mejeri og Naturmælk.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.