Pressemeddelelse

Opsigelsesvarsel for økologer lempes

Arla Foods’ bestyrelse besluttede på et møde tirsdag at lempe opsigelsesvarslerne for de økologiske kontrakter fra 13 måneder til fire måneder.

Dermed bliver fristen for opsigelse den samme som for andelshavere generelt i Arla Foods, som er fire måneder til 1. oktober*.

De hidtidige opsigelsesfrister for økologer blev indført for at sikre den økologiske mælkeforsyning i en tid, hvor området var i vækst.

Beslutningen indgår i et samlet svar til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, efter at han i januar bad Arla Foods om at ændre på bindingsperioderne og betalingen for at blive optaget som andelshaver i selskabet samt udarbejde et sæt etiske retningslinjer.

I et svar til ministeren skriver Arla Foods’ formand Knud Erik Jensen, at bestyrelsen nu har ført beslutningen fra december om at ændre opsigelsesvarslerne for økologer ud i livet.

På området omkring kapitalforhold skriver formanden, at alternativer til fordeling af Arla Foods’ kapital netop nu diskuteres blandt selskabets andelshavere, og en endelig beslutning forventes truffet på et repræsentantskabsmøde i juni.

Spørgsmålet omkring betaling for at blive optaget som andelshaver i selskabet behandles som en del af kapitalspørgsmålet på repræsentantskabsmødet i juni. Betalingen suspenderes derfor midlertidigt for nye andelshavere der optages enkeltvis i perioden 1. februar til 30. september 2004.

”Vi har i dialogen med Erhvervsministeriet arbejdet konstruktivt, og ministeren har signaleret en tydelig vilje til handling på området. Det er magtpåliggende for bestyrelsen, at andelshaverne selv fastsætter vilkårene for medlemskab i deres eget selskab, men vi har samtidig forstået signalet fra ministeren i denne sag”, siger Knud Erik Jensen.

En ændring omkring kapitalforhold og vedtægtsændringer i øvrigt kræver et stemmeflertal i selskabets repræsentantskab på mindst 75 pct. Endvidere forudsætter en beslutning om kapitalforholdene i juni en afklaring af en række juridiske og skattemæssige forhold for andelshaverne og selskabet i Danmark og Sverige.
På området omkring etiske retningslinjer oplyser Knud Erik Jensen, at ledelsen er blevet bedt om at udarbejde og gennemføre et etisk program.

*) Arla Foods’ økologiske mælkeproducenter bevarer imidlertid et opsigelsesvarsel på 13 måneder, når varslet går den modsatte vej. Så hvis selskabet Arla Foods vil opsige en økologisk kontrakt gælder fortsat det lange varsel.

 

Læs tidligere pressemeddelelse:
 

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.