Pressemeddelelse

Acontoprisen stiger yderligere 30,6 øre

Acontoprisen er samlet hævet med 53,4 danske øre siden 7. august, og muligheden for flere stigninger i vintermånederne holdes åben.

Arla Foods' bestyrelse godkendte tirsdag en yderligere forhøjelse af acontoprisen til andelshaverne på 30,6 danske øre pr. 24. september i år. Det bringer den gennemsnitlige acontopris i Arla Foods op på 264,4 danske øre. Inklusiv sæsontillægget på 27 øre bliver den aktuelle dagspris 291,4 øre.

Gennemførelsen af prisstigninger på Arla Foods' markeder går hurtigere end ventet, og det er baggrunden for, at Arla Foods har fremrykket en tidligere annonceret acontoprisforhøjelse fra oktober til september.

Arla Foods' formand Ove Møberg glæder sig over, at det er muligt at udbetale merindtjeningen tidligere end forventet og at beløbet liggere højere end de forventede 20-25 øre.
"Det er tilfredstillende at vi kan udbetale mere tidligere end ventet. Det understreger vores mål om at betale en af de højeste mælkepriser i Europa set over længere tid," siger Ove Møberg.

På Arla Foods' kommende repræsentantskabsmøde vil adm. direktør Peder Tuborgh gennemgå den aktuelle situation og give sit bud på, hvor indtjeningen i selskabet bevæger sig hen.

"Lige nu ser vi den positive udvikling fortsætte på vore markeder. Efterhånden som prisforhøjelserne gennemføres, betales merindtjeningen ud direkte til vores ejere. Vi følger markedet nøje og ser fortsat muligheder for stigninger over vintermånederne," siger Peder Tuborgh.

Det økologiske tillæg hæves også pr. 24. september
Arla Foods ønsker at udvide den økologiske produktion for at efterkomme den stigende efterspørgsel. Tidligere på året besluttede bestyrelsen, at den relative prisafstand mellem konventionel og økologisk produktion skal fastholdes. Bestyrelsen har således besluttet, at tillægget for økologisk produktion hæves med 6,8 danske øre med virkning fra 24. september i år. Det er tredje gang i 2007, at økotillægget hæves.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef

Kun henvendelser fra pressen.