Pressemeddelelse

Arla Foods sparer på energien

I Sverige deltager Arla Foods i et energiprojekt, hvor man ved at sænke energiforbruget og øge effektiviteten vil opnå en millionbesparelse. Tiltagene er et led i Arla Foods’ miljøplan, hvor målet er at mindske forbruget af både vand og energi med fem procent inden 2010.

Arla Foods’ anlæg i Sverige blev sidste år som et led i et projekt for energieffektivisering iværksat af de svenske energimyndigheder certificeret efter et såkaldt energistyringssystem. Certificeringen indebærer, at Arla ikke skal betale en energiskat på el på 0,4 øre/kWh, svarende til en besparelse på ca. 800.000 kr om året.

"Sammen med de effektiviseringer, som vi har gennemført, og som vi vil gennemføre i de fem år, som programmet varer, er vores mål at spare godt 11 millioner kr. om året, når projektet er afsluttet", siger Lars-Erik Stöllman, projektleder inden for energi og miljø i Corporate Quality & Environment, Health & Safety.

Arla Foods’ anlæg i Gøtene var det første anlæg, der blev energicertificeret. Et af de tiltag, som Götene gennemførte, var at installere sektioneret belysning på kølelageret i stedet for at tænde alle lys. Det giver energibesparelse i form af færre tændte lamper, men det resulterer også i et mindre kølebehov. Tilsammen gennemførte Götene energibesparelser svarende til godt 400.000 kr, samt yderligere 185.000 kr i sparet energiskat.

På Linköping Mejeri har man i løbet af tre år sænket energiomkostningerne med knapt 5 millioner kr, blandt andet ved at mindske svindet og vandforbruget.


Fakta/Arla Foods og miljøet
 

  • Arla Foods har i 2006 udarbejdet en miljøplan frem mod 2010 med det formål at mindske forbruget af vand og energi: Såvel vandforbruget som energiforbruget skal reduceres med fem procent.
  • Mejeriernes vandforbrug er løbende blevet reduceret dels ved at øge brugen af genbrugsvand, og dels ved at mejerierne er opmærksomme på at få bedre miljøvaner.
  • I produktionen har investeringer i ny teknologi og mere fokus på omkostningsbesparelser skåret omkring fem procent af energiforbruget og derved betydet en reduktion i udslippet til luften af CO2 og NOx.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Theis Brøgger
Primær kontaktperson

Theis BrøggerKommunikationsdirektør

Globalt ansvarlig for koncernkommunikation i Arla.