Pressemeddelelse

Indførelse af logistiktillæg

For at modernisere betalingen til mælkeproducenterne og dermed sikre mælkeforsyningen indføres fra 1. januar 2008 et logistiktillæg for store leverancer.

Tillægget skaber en konkurrencedygtig betalingsmodel, der er omkostningsbestemt – forstået på den måde, at tillægget svarer til de omkostninger, som Arla Foods sparer ved at hente mælken hos den pågældende storleverandør. Tillægget vil blive udbetalt løbende i acontoprisen, og modellen anvender en gradvist voksende tillægsskala fra 0 til 8 øre pr. kg. leveret mælk.

Den enkelte landmands placering i forhold til mejeriet har ingen betydning for tillæggets størrelse. Bestyrelsen skal nu fastlægge de nærmere detaljer og retningslinjer for logistiktillægget.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef

Kun henvendelser fra pressen.