Pressemeddelelse

Arla sætter nye mål for klimaet

Der skal skæres 25 procent af Arla-koncernens globale udledning af drivhusgasser inden for produktion, transport og emballage inden 2020. Målet er sat højt, men Arla er nødt til at gøre sit til at begrænse klimaforandringerne, fastslår adm. direktør Peder Tuborgh.

Det nye klimamål blev officielt præsenteret onsdag, og nu skal medarbejdere rundt om i virksomheden i gang med at finde løsninger på, hvordan målet på 25 procent mindre drivhusgasser kan nås, inden de 12 år er gået.

”Vi har ikke alle svarene endnu, men nu vi sender et vigtigt signal til både medarbejdere og samarbejdspartnere om, at vi som stor virksomhed tager ansvaret for vores egen CO2-udledning. Vi vil tilbyde kunder og forbrugere mere klimavenlige produkter og samtidig bidrage til at opfylde både de nationale og internationale klimamålsætninger,” siger adm. direktør Peder Tuborgh.

Arla Foods’ udledning af drivhusgasser på verdensplan er estimeret til 1,5 millioner tons om året fordelt på produktion, transport og emballage.

”Vi har allerede gjort mange gode ting i virksomheden og har i de senere år øget vores investeringer på området med gode resultater til følge, og derfor er tiden nu inde til at sætte nye mål,” siger Peder Tuborgh.

Som andelsselskab har Arla mulighed for at se på hele kæden fra jord-til-bord. Derfor vil selskabet også aktivt støtte og samarbejde med landbrugets brancheorganisationer på virksomhedens tre hovedmarkeder i Sverige, Danmark og Storbritannien.

”Som eksempel iværksætter Arla Foods sammen med en række forskningsinstitutioner et projekt for at skaffe os mere viden om, hvordan udledningen af drivhusgasser også kan reduceres i primær-landbruget,” siger Peder Tuborgh.

Det nye klimamål er en del af Arlas miljøstrategi, som er funderet i det etiske program ”Vores Ansvar”, der er koncernens guidelines for ansvarlighed over for samfund, miljø og mennesker.

Læs også...

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.