Pressemeddelelse

2008 – et godt år der sluttede vanskeligt

Årets resultat er 556 mio. kr – og dermed 350 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. Det er isoleret set ikke tilfredsstillende, siger Arla Foods’ adm. direktør, selvom indtjeningen til andelshavere i 2008 er højere end nogensinde.

En koncerndirektør, der lige har leveret en rekordhøj indtjening til sine andelshavere på samlet cirka 2,5 mia. kr. mere i mælkepris i 2008 end i 2007, burde være tilfreds. Andelshaverne fik i 2008 en indtjening på 2,82 kr mod 2,47 kr i 2007 (inklusiv efterbetaling, konsolidering m.m.). Arla har aldrig før haft så høj en løbende udbetaling til andelshaverne.  Men Arla Foods’ adm. dir. Peder Tuborgh er ikke tilfreds.

"Arlaindtjeningen for 2008 er god, men det kan vi ikke bruge til ret meget lige nu, hvor den aktuelle mælkepris til ejerne er under voldsomt pres, hvilket vores 8.000 ejere mærker på deres egen økonomi," siger han.

En anden grund til at koncernchefen ikke er tilfreds er, at Arla ikke nåede det budgetterede resultat på 900 mio. kr, men i stedet kommer ud med et regnskabsmæssigt resultat på 556 mio. kr, som forudset tilbage i december. Arla Foods’ bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at den årlige efterbetaling til andelshaverne bliver 2,2 danske øre pr. kg. - modsat 8,4 danske øre i 2007.

"Den finansielle krise slår klart igennem i årsresultatet – og krisen ramte hårdt, ikke mindst i sidste kvartal 2008. De sidste måneder af året udviklede sig værre, end vi havde frygtet, da vi nedjusterede forventningerne til årsresultatet så sent som i december 2008. Vores årsresultat på 556 mio. kr. afspejler krisen samt det pressede mælkemarked, hvor prissituationen generelt er meget negativ. Arla Foods kom rigtig godt fra start i 2008, men globalt set har vi det sidste halve års tid kun bevæget os en vej: Nedad mod historisk lave priser på mælk. Det rammer alle mejeriselskaber og dermed også Arla og andelshaverne," siger Peder Tuborgh.

Arla Foods koncernøkonomidirektør, Jørn Wendel Andersen, siger:
"2008-resultatet er 556 mio. kr., hvilket er lavere end i mange år. Hvis mælkeprisen til andelshaverne var blevet sænket yderligere i efteråret, så ville resultatet være højere, men i lyset af ejernes økonomiske situation handlede det om at holde mælkeprisen til dem oppe så længe som muligt."

Trods den økonomiske krise og de kraftige valutakursfald steg Arlas omsætning med 4 procent* fra 47,7 mia. kr i 2007 til 49,5 mia. kr. i 2008.  Arlaindtjeningen for 2008 blev 2,82 kr. pr. kg. og dermed en stigning på 14 procent i forhold til 2,47 kr i 2007.

"Det dækker over, at vi i 2008 betalte i alt 2,5 mia. kr. mere ud til andelshaverne, end vi gjorde i 2007, som i øvrigt også var et rekordår. Salget af Medipharm og salg af driftstandsede anlæg i Danmark og Sverige påvirkede det økonomiske resultat positivt," Jørn Wendel Andersen.


Dette påvirkede Arla i 2008:

  • Historisk høje mælkepriser i første halvår.
  • Valutakursfald: Pund, US-dollar og svenske kroner blev mindre værd omregnet til Arla-valutaen, som er danske kroner.
  • Global finanskrise: Forbrugerne købte mindre og billigere produkter.
  • Overskud af mælk: Større udbud end efterspørgsel, hvilket betød yderligere prisfald.
     

*Med uændrede valutakurser ville der være tale om en omsætningsstigning på 9 procent.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.