Pressemeddelelse

Årets budget afspejler strategien – og krisen

Nu slår det pressede mælkemarked og den økonomiske krise for alvor igennem. Arlas budget for 2009 er stramt, og noteringen til andelshaverne sænkes fra 263,8 til 232,4 øre pr. kg mælk. Men strategien skal bringe Arla videre.

Arla Foods’ bestyrelse godkendte torsdag budgettet for 2009, som afspejler selskabets nye strategi med en skarp prioritering af udvalgte markeder og produkter, mens andre områder nedprioriteres.

”2009 bliver et svært år. Derfor skal vi nu koncentrere os om to ting: Vi skal forfølge den strategi, som vi har vedtaget og tror på. Samtidig skal vi styre omkostningerne og hente besparelser, hvor vi kan. Det er opskriften på at komme igennem nedgangstider. Vi har med andre ord vejet de kortsigtede udfordringer op imod de langsigtede strategiske ambitioner og fundet en fornuftig balance ud fra målet at sikre bedst mulige lønsomhed i forretningen,” siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh.

Det er som altid Arla Foods’ mål at opnå en mælkepris blandt de bedste i Europa. For at nå det mål, skal der en uhyre stram og målrettet økonomisk styring til, lyder budskabet fra topchefen.

”Alle dele af forretningen skal effektivisere og forbedre produktiviteten, så omkostningerne stiger mindst muligt i en tid, hvor vi desværre må forvente, at omsætningen falder,” siger Peder Tuborgh.

Arlanoteringen sænkes
Udover at godkende et stramt 2009 budget besluttede bestyrelsen torsdag at sænke den såkaldte Arlanotering fra 263,8 til 232,4 øre pr. kg mælk, der leveres til selskabet.

”Prismæssigt er vi tilbage til tiden før de store prisstigninger i sommeren 2007. Det er et enormt fald, men den alvorlige globale krise må ikke få Arla Foods til at miste fokus eller sætte udviklingen i stå, så vi skal udvikle os og øge lønsomheden under de vanskelige markedsforhold. Vi har et stærkt selskab og en stærk strategi, som kan bringe os sikkert videre,” siger adm. direktør Peder Tuborgh.

Ifølge Arla Foods’ bestyrelsesformand, Ove Møberg, rammer den globale krise andelshaverne hårdt:

”Sænkningen af Arlanoteringen er et meget voldsomt prisfald, som vil sætte mange andelshavere under økonomisk pres. Andelshaverne yder en stor indsats, og vi har et velfungerende mejeri, men alle rammes nu desværre af ydre faktorer, som det er meget svært at påvirke. Det er dybt beklageligt, men desværre har prissænkningen været uundgåelig,” siger bestyrelsesformand Ove Møberg.

Forhold der påvirker Arlas indtjening:
Den økonomiske krise er nu global. Det betyder at:
· Forbrugerne køber mindre eller foretrækker discount.
· Lave globale priser på mælk
· Historisk store udsving i valutakurser
· Øget konkurrence i detailleddet

Hovedpunkter i Arla Foods’ Strategi 2013:
· Højest mulige notering til andelshaverne
· Bedste mejeri for 250 mio. forbrugere i Nordeuropa og Storbritannien
· Værdiforædlede valleproteiner
· Tre globale brands: Castello, Lurpak og Arla
· Omsætning: 75 mia kr. i 2013

Nøgletal 2009:
· Budgetteret nettoomsætning: 47 mia. danske kr.
· Budgetteret nettoresultat: 899 mio. kr svarende til 15 øre/kg mælk. (i 2008 budgetterede Arla med et resultat på 900 mio. kr., men måtte i december nedjustere forventningerne til 600-700 mio. kr.)
· Arlanoteringen lige nu: Med virkning fra 1. januar 2009 sænkes Arlanoteringen, så den bliver 232,4 (303,5 SEK) for konventionel mælk og 300,3 (428,9 SEK) for økologisk mælk.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonGlobal Pressechef

(kun henvendelser fra pressen)

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.