Nyhed

Emballage - det er noget man genbruger!

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

I langt de fleste kommuner i Danmark betragter vi pap og plastik som husholdningsaffald og dermed ender meget af det på forbrændingen. Men faktisk kunne såvel pap som plastik lige så godt blive genanvendt. Det mener man i hvert fald hos mejerivirksomheden Arla og Københavns Kommune, der nu er gået sammen for at undersøge, hvordan man bedst genanvender de to materialer.

Det første projekt omhandler genanvendelse af pap i et boligområde på Østerbro og er et pilotprojekt, der også har emballagevirksomheden Tetra Pak som partner.

Projektet undersøger, om det kan betale sig miljømæssigt og økonomisk at genanvende pappet fra blandt andet Arlas mælkekartoner.

I projektet, der har været i gang en måneds tid, ændres affaldssorteringen i omkring 4.500 etageboliger i København frem til foråret 2014. Forventningen er, at der over det halve år, som projektet løber, vil blive indsamlet 25 tons blandet pap, pizzabakker og mælkekartoner i klimakarréerne, som de udnævnte etageboliger kaldes. 

Normalt bliver kartonerne indsamlet som dagrenovation. Men som en del af projektet vil det indsamlede pap i stedet blive genanvendt til for eksempel ny emballage eller køkkenrulle.

Plast skal også kunne genbruges
Det andet projekt har til formål at undersøge, hvordan plast bedst kan anvendes og hvordan Københavns Kommune kan få borgerne til at sortere hård plast. Som en konkret udløber af projektet håber Arla at kunne tage mindst tre genanvendelige plastemballager i brug.

”Vores ambition er, at vores emballage går fra at være et affaldsprodukt til at være en ressource. Men for at det kan lykkes, kræver det ikke kun noget af os, men også at rammerne for for eksempel affaldsindsamlingen gør det muligt at genanvende frem for at afbrænde. Derfor er det nye samarbejde med Københavns Kommune et vigtigt skridt,” siger Karen Tybjerg, Senior Manager for Supply Chain Development hos Arla Danmark.

Det er ikke kun potentielle miljøfordele, der er på spil i projekterne.

”Hvis vi lykkes med at gendesigne de emballagetyper, der indeholder plast, bliver det mindre besværligt at sortere emballagen. Og hvis projektet med genanvendelse af pap bliver en succes, skal forbrugerne betale mindre i renovationsafgift, når de producerer mindre affald,” fortæller Karen Tybjerg.

Arla har som målsætning, at al virksomhedens emballage skal være genanvendelig i 2020.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Download Billeder & Videoer