Pressemeddelelse

Arlas 2013-rapporter klar til download

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Arla udgiver i dag sin årsrapport for 2013 samt virksomhedens CSR-rapport, som viser, hvordan virksomheden har levet op til sit sociale, etiske, miljømæssige og økonomiske ansvar. For eksempel er det lykkedes Arla at reducere udledningen af drivhusgasser trods øget produktion.

Arlas øverste beslutningsorgan, repræsentantskabet, godkendte på sit møde i Halmstad i Sverige fra onsdag til torsdag koncernens årsregnskab for 2013.

Takket være en global fremgang har Arla fået et bedre resultat for 2013 end ventet. Balancen er stærk, og ejerne - Arla-landmændene - har haft den højeste indtjening nogensinde. Det skyldes først og fremmest en stærkere forretning i Europa, stigende verdensmarkedspriser og en markant stigende efterspørgsel på Arlas vækstmarkeder uden for EU. Derfor har repræsentantskabet godkendt, at 900 millioner danske kroner føres tilbage til Arla-landmændene i efterbetaling. Du kan finde årsrapporten for 2013 her.

Ved samme anledning blev Arlas CSR-rapport, Vores ansvar, med aktuelle globale eksempler på Arlas CSR-arbejde præsenteret.

"At være ansvarlig er en af de fire hjørnesten i vores identitet som virksomhed. Som en af verdens største mejerivirksomheder med mælkebønder som ejere i seks lande kan vores måde at drive en ansvarlig virksomhed på gøre en forskel. Samtidig er vi til stede i flere lande end nogensinde før, hvilket både giver os udfordringer og muligheder," siger adm. direktør i Arla, Peder Tuborgh.

CSR-rapporten kan downloades her. Den indeholder blandt andet information om Arlas klimapåvirkning, som det – trods øget produktion – lykkedes at reducere yderligere sidste år. Siden 2005 er Arlas samlede udledning af drivhusgasser blevet reduceret med 11 procent. Arla er dermed godt på vej til at nå målet om at reducere sin udledning af drivhusgasser med 25 procent inden 2020. Et andet eksempel er Arlas nye etiske komité, som skal sørge for, at selskabet efterlever dets etiske forretningsprincipper, samt dets bestræbelser på at øge andelen af kvinder i bestyrelsen og på de øverste ledelsesniveauer.

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.600 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt(kun journalister/presse)

Åse Andersson
Primær kontaktperson

Åse AnderssonPressechef

Presseansvarlig i Danmark (kun henvendelser fra pressen).

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPR-chef, Arla Danmark

Kun henvendelser fra pressen.